Ják, Kisszállás és Sajóbábony belső kontrollrendszerének ellenőrzése

2014-01-09 13:03
Egy Bács-Kiskun, egy Vas és egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településsel folytatódott ma az önkormányzatok belső kontrollrendszere ellenőrzéséről szóló jelentések nyilvánosságra hozatala. A tavaly megújított program alapján elvégzett ellenőrzések eredményeként most a Kisszállás, Ják és Sajóbábony önkormányzatairól szóló jelentéseket hozta nyilvánosságra az Állami Számvevőszék.
Az Állami Számvevőszék a korábbi ellenőrzési tapasztalatai hasznosításával 2013-ban újította meg az önkormányzatok belső kontrollrendszerének ellenőrzésére vonatkozó programját. A témacsoportos ellenőrzések az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakítására, az egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésére fókuszálnak. Az önkormányzatok eredendő kockázatának megállapítása során az új program a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv által tett észrevételek számát is figyelembe vette.

A 2012. január 1. és december 31. közötti időszakra kiterjedő ellenőrzések célja annak megállapítása volt, hogy a belső kontrollrendszer elemeinek kialakítása, a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő teljesítésigazolás és érvényesítés, és a belső ellenőrzés szabályos működése biztosította-e az önkormányzatnál a közpénzfelhasználás szabályosságát, hozzájárult-e az értéket teremtő rend követelményének érvényesüléséhez.

Az új program alapján lefolytatott ellenőrzések újabb három településen, a Bács-Kiskun megyei Kisszállás, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sajóbábony és a Vas megyei Ják önkormányzatánál zárultak le. Az ellenőrzések kapcsán az ÁSZ felhívja a figyelmet, hogy a megfelelően kiépített és működtetett belső kontrollrendszerrel jelentősen csökkenthetők a korrupciós kockázatok, nélküle azonban nem valósítható meg a közpénzek, a közvagyon szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása.

 

A belső kontrollrendszer, a kulcskontrollok és a belső ellenőrzés működése

 

Az ÁSZ megállapította, hogy a belső kontrollrendszer kialakítása 2012-ben, vagyis az ellenőrzött időszakban az összesített értékelés alapján egyik településen sem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, amely kockázatot jelent az önkormányzatok tevékenységeinek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtása során.

 

A pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő teljesítésigazolás és érvényesítés belső kontrollok működésének megfelelőségét az ÁSZ szintén mindhárom önkormányzat esetében gyengének értékelte. A számvevőszéki ellenőrzések a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján kár bekövetkeztére utaló adatot, tényt egyik önkormányzatnál sem tártak fel, azonban a kontrollok gyenge működése miatt fennáll a hibák bekövetkezésének lehetősége - figyelmeztet az ÁSZ.

 

A belső ellenőrzés működése Sajóbábonynál jól megfelelt minősítést kapott, a számvevők ugyanakkor megállapították, hogy a belső ellenőrzés a kulcskontrolloknál megállapított hiányosságokat nem tárta fel. Kisszállásnál a belső ellenőrzés működése az ÁSZ megállapítása szerint megfelelt a jogszabályi előírásoknak, Ják esetében azonban nem felelt meg, mivel a számvevőszéki ellenőrzés által megállapított hiányosságok számossága magában hordozza a szabálytalan önkormányzati gazdálkodás és feladatellátás kockázatát.

 

Javaslatok a polgármestereknek és a jegyzőknek

 

Az Állami Számvevőszék az illetékes jegyzők és a polgármesterek részére fogalmazott meg javaslatokat a feltárt szabálytalanságok megszüntetésére, valamint a hiányosságok kijavítására. Ezek alapján a törvényi előírások értelmében, az ellenőrzötteknek intézkedési tervet kell készíteniük. A jelentések teljes terjedelemben az asz.hu weboldalon érhetők el.

 

Dr. Benedek Mária
felügyeleti vezető

 

Gulyás Kata
Kommunikációs Osztály