Észrevételezésen újabb önkormányzati társaság jelentéstervezete

2018-01-17 11:00   |   Feltöltötte: Vida Cecília

Elkészült a jelentéstervezet a Berek-Víz Szolgáltató Üzemeltető és Kereskedelmi Kft. ellenőrzéséről. Az Állami Számvevőszék a törvényi előírásnak megfelelően megküldte a jelentéstervezetet az ellenőrzött társaság és a tulajdonos önkormányzat vezetőjének, akiknek tizenöt nap áll rendelkezésre észrevételeik ÁSZ részére történő megküldésére.

Az Állami Számvevőszék 2013-tól folyamatosan ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő cégeket. A jelen ellenőrzés 2013-2016. közötti időszak pénzügyi és vagyongazdálkodását vonatkozott

.
A Berek-Víz Szolgáltató Üzemeltető és Kereskedelmi Kft.. (Társaság) fő tevékenysége a fürdő üzemeltetés, strandszolgáltatás mellett a kemping-, egyéb szálláshely szolgáltatás, humán-egészségügyi és szakorvosi járóbeteg-ellátás biztosítása volt. A közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladata a víz- és csatornaszolgáltatás, valamint a közterület és köztemető rendezés. Az önkormányzati helyi víz- és csatornaszolgáltatási feladata 2013. június 1-jén átadásra került a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére. A társaság által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 50 főről (2013. év) 66 főre nőtt az ellenőrzött időszak végére.

 

 

Az ellenőrzés az alábbi területekre fókuszált:
• az önkormányzat tulajdonosi joggyakorlása szabályszerű volt-e;
• a gazdasági társaság vagyongazdálkodása gazdálkodása szabályszerű volt-e;
• a gazdasági társaság bevételeinek és ráfordításainak elszámolása megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak,
• biztosítva volt-e az önköltségszámítás és árképzés megalapozottsága, szabályszerűsége.


Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az ellenőrzésekről készült jelentéstervezeteket az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdése alapján megküldte az érintett vezetőknek, akik az ellenőrzések megállapításaira tizenöt napon belül írásban tehetnek észrevételeket. Az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdése alapján az ÁSZ a beérkezett észrevételekre harminc napon belül írásban válaszol. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket a számvevőszéki jelentések szövegezésénél figyelembe veszi, az el nem fogadott észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a jelentésekben.


A jelentéstervezetek nem nyilvánosak, a végleges jelentések nyilvánosságra hozataláról az ÁSZ tv. 32. § (3) bekezdése alapján a Számvevőszék gondoskodik.

 

dr. Horváth Margit
felügyeleti vezető


Vida Cecília
számvevő