Eredményesek a levegő védelmét szolgáló intézkedések

2018-01-18 12:00   |   Feltöltötte:
Utoljára frissítve: 2018-01-18 13:50

Az Állami Számvevőszék befejezte a levegő minőségének védelmét szolgáló intézkedések 2014-2016 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. „A levegő minőségéért felelős szervezetek tevékenységüket a kialakított felelősségi- és hatáskörüknek megfelelően látták el. A légszennyező anyagok éves átlagos koncentrációja, illetve összkibocsátása trendszerűen csökkent, így a levegő minőségének javítására tett intézkedések eredményesek voltak” – mondta az ellenőrzés kapcsán tartott sajtótájékoztatón dr. Németh Erzsébet felügyeleti vezető. Az ellenőrzés feltárta, hogy az esetenként megfigyelhető, határérték feletti károsanyag-kibocsátás elsősorban a lakossági hulladékégetéssel áll összefüggésben.

„Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a légszennyezés egyike a társadalom egészségi állapotát leginkább fenyegető kockázati tényezőknek” – szögezte le a sajtótájékoztatón tartott beszéde elején Németh Erzsébet. Az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy az ÁSZ a nemzetközi együttműködés keretében elvégzett ellenőrzésével hozzájárult a fenntarthatósági célkitűzések megvalósulásához. Az ellenőrzés a 2014-2016 közötti időszakra, továbbá a teljesítmény-ellenőrzéshez kapcsolódó megállapítások vonatkozásában a 2007-2013 közötti időszak adataira terjedt ki. Az ellenőrzött szervezetek a szakmai irányításért felelős Földművelésügyi Minisztérium, a levegővédelem rendszerében feladatokat ellátó minisztériumok, kormányhivatalok és intézmények voltak.

 

Eredményesek a levegő védelmét szolgáló intézkedések


Az ÁSZ megfelelőségi és teljesítmény-ellenőrzésének célja annak értékelése volt, hogy eredményesek és hatékonyak voltak-e a levegő minőségének javítását, a légszennyezési források elleni küzdelmet célzó intézkedések. Ezzel összefüggésben az ÁSZ ellenőrizte, hogy a levegő védelmét szolgáló irányelvek, a szabályozási- és intézményrendszer, a felelősségi és hatásköri viszonyok kialakítása megfelelő volt-e, a levegő minőségének megóvását célzó intézkedéseket szabályszerűen hajtották-e végre, továbbá a levegő minőségére és a légszennyezettség egészségügyi hatásaira vonatkozó információk teljes körűen hozzáférhetőek voltak-e.


Németh Erzsébet kiemelte: az ellenőrzés megállapításai szerint a levegővédelmet szolgáló intézkedések megfelelően szolgálják a kitűzött stratégiai célok megvalósulását – ezt a légszennyező anyagok ellenőrzött időszakban mért szintjének tendenciózus csökkenése is bizonyítja. A felügyeleti vezető ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a káros anyagok szintje hosszabb időtávon csökken, továbbra is vannak olyan kiugró időszakok, mikor a mért koncentrátum az ország bizonyos pontjain eléri, és esetenként meg is haladja az egészségre veszélyes arányt. „Kiugró értékeket jellemzően elmaradottabb, hátrányos helyzetű térségekben lehetett tapasztalni – elsősorban a levegő cserélődését hátráltató, ködös, téli időszakokban. Az ellenőrzés megállapításai szerint az ilyen jellegű légszennyezés elsődleges oka a hulladék és más, rossz hatékonysággal elégő fűtőanyagok eltüzelése, mely az esetek többségében nem csak környezet- és egészségkárosító, de szabálysértő is” – fejtette ki Németh Erzsébet.

 

Eredményesek a levegő védelmét szolgáló intézkedések


Az ÁSZ megállapításainak részleteivel kapcsolatban Görgényi Gábor ellenőrzésvezető elmondta: Koncepcionális és stratégiai dokumentumok kiemelt feladatként fogalmazták meg a levegő minőségének javításával összefüggésben elérni kívánt célokat, valamint a célkitűzések teljesítéséhez szükséges eszközök körét. A levegő minőségének védelme érdekében az Országgyűlés és a kormány által kitűzött célok, a tervezett intézkedések, illetve mutatószámok kidolgozása során figyelembe vették a levegő minőségéről szóló felméréseket, elemzéseket. A levegő minőségéért felelős szervezetek tevékenységüket a kialakított felelősségi- és hatáskörüknek megfelelően látták el.

 

A Földművelésügyi Minisztérium megalkotta a szükséges jogszabályokat, megfelelően látta el felügyeleti, irányítói tevékenységét, valamint eleget tett adatszolgáltatási kötelezettségeinek. A kormányhivatalok hatósági és felügyeleti feladataikat megfelelően látták el. A levegőtisztaság-védelmi engedélyek kiadása, a levegőterheltségi szint mérése, a mérőállomások üzemeltetése megfelelő volt, a mérési pontok elhelyezkedésének felülvizsgálatáról gondoskodtak. A légszennyezettség egészségügyi hatásait, a lakosság egészségügyi állapotát veszélyeztető kockázati tényezőket az Országos Közegészségügyi Központ rendszeresen és teljes körűen értékelte. A kitűzött célok elérése érdekében az érintett minisztériumok számos intézkedést tettek, illetve azok teljesülését nyomon követték. Az intézkedések kiterjedtek a közlekedési, az ipari, a mezőgazdasági és a lakossági szektorokra is.

 

Eredményesek a levegő védelmét szolgáló intézkedések


Az ellenőrzés megállapította továbbá, hogy a Nemzeti Környezetvédelmi Programok hosszú távú, 2020-ra megcélzott eredményességi célkitűzései – egy kivétellel – időarányosan teljesültek. Bár az illékony szerves vegyületek kibocsátása, különösen a téli hónapokban – mely összefügg a háztartási hulladék-égetéssel –, meghaladta a határértéket, a közegészségügyi szempontból meghatározó jelentőségű kisméretű szálló por részecskeszennyezettség esetében pozitív változások voltak megfigyelhetőek. Az adatok összességében azt mutatják, hogy az intézkedések hatékonyak voltak.


Az ÁSZ a földművelésügyi miniszternek és az Országos Meteorológiai Szolgálat elnökének fogalmazott meg javaslatot, melyre az érintetteknek a jelentés kézhezvételét követő harminc napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

Dr. Németh Erzsébet

Felügyeleti vezető

 

Czinder Enikő

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály