Elkezdõdött az SZDSZ és a Szabó Miklós Alapítvány törvényességi ellenõrzése

2012-05-29 08:04
Az Állami Számvevõszék megkezdte a Szabad Demokraták Szövetsége - a Magyar Liberális Párt és a Szabó Miklós Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének helyszíni ellenõrzését.
Az Állami Számvevõszék - törvényi felhatalmazással - kétévenkénti rendszerességgel ellenõrzi a pártok, valamint a mûködésüket segítõ párt alapítványok gazdálkodását. Az SZDSZ és alapítványa 2010-ig volt jogosult költségvetési támogatásra, ennek megfelelõen kerül sor az ellenõrzésre.

A pártellenõrzés célja annak megállapítása, hogy a Magyar Közlönyben közzétett éves beszámolók a törvényi elõírásoknak megfelelnek-e; a gazdálkodás során betartották-e a számvitelrõl szóló törvény és az egyéb jogszabályok rendelkezéseit; a mûködéshez szabályszerûen igénybe vehetõ forrásokat használtak-e fel és a párttörvényben engedélyezett gazdálkodó tevékenységet folytatták-e.

Az alapítványi ellenõrzés célja a gazdálkodás törvényességének értékelése, amelynek keretében ellenõrizzük a gazdálkodás és éves jelentések törvényességét; az éves számviteli beszámolók jogszabályi elõírásoknak való megfelelését; a számvitelrõl szóló törvény, a pártalapítványok könyvvezetésére vonatkozó jogszabályok betartását.

Az ellenõrzéseket a pénzügyi-szabályszerûségi ellenõrzés módszertani szabályai szerint, a pártok és a pártalapítványok gazdálkodása törvényességének ellenõrzéséhez kiadott segédletekben foglalt egységes követelmények alapján végezzük.

Dr. Veress Tiborné
ellenõrzésvezetõ