Domokos László: Etikus vezetés oktatással a korrupció ellen

2017-01-26 10:41   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

A korrupció elleni küzdelem új színtere nyílik meg azáltal, hogy az integritás erősítése a szervezetek vezetőinek is kötelessége lett – mondta Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke az ÁSZ és a Miskolci Egyetem Etikus vezetés, integritás és teljesítménymenedzsment a közszférában címmel rendezett „Jó gyakorlatok” szemináriumán. Hozzátette: a következő évek egyik kiemelt kutatási feladata egy olyan vezetőképzési tananyag tudományos megalapozása, amelyben az etikus vezetői magatartás és a vezetői teljesítmény mérése, értékelése szervesen összefonódik, mind az elmélet, mind a gyakorlat szintjén.

Domokos László ismertette: 2016 októberétől már kormányrendelet mondja ki, hogy a közszféra intézményei vezetőinek felelőssége az olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására. Ez azt feltételezi, hogy a vezető korrupciós kockázatelemzéssel feltárja az általa vezetett szervezetet fenyegető korrupciós veszélyeket, tudatosítja azokat, és a kockázatok ismeretében kiépíti és működteti a megfelelő kontrollokat, amelyek révén a korrupciós kockázatok megelőzhetőek vagy mérsékelhetőek – hangsúlyozta az ÁSZ elnöke.

 

Domokos László: Etikus vezetés oktatással a korrupció ellen


Az elmúlt években a költségvetési szervek körében megkezdődött az integritás szervezeti kultúrájának megteremtése, melynek egyik leginkább szembetűnő eredménye az ÁSZ integritás felmérésében önként résztvevő költségvetési szervek számának dinamikus emelkedése – mondta Domokos László, azonban hozzáfűzte: az eredmények ellenére fontos hangsúlyozni, hogy a felmérés nem helyettesítője, hanem segítője a számvevőszéki ellenőrzésnek. Az ÁSZ 2014-ben egy integritás ellenőrzésére alkalmas modult épített be a megfelelőségi ellenőrzéseibe, így 2015-ben már értékelte, hogy az ellenőrzött szervezet tett-e lépéseket integritásának erősítése érdekében. 2016 óta pedig az ellenőrzéseknek szerves része a korrupciós kockázatok kezelésének és a korrupció elleni védelem kiépítettségének, a kontrollok működtetésének értékelése – ismertette az elnök.


Az ÁSZ ellenőrzései során az Alaptörvény alapelveiből indul ki, így a közpénzt, közvagyont használó szervezet vezetőjének teljesítményét is elsősorban annak alapján ítéli meg, hogy az általa vezetett szervezet mennyire teljesíti a közpénzek felhasználására vonatkozó alkotmányos követelményeket – folytatta Domokos László. A közpénzeket törvényesen, azaz a törvényekben rögzített célokra, a jogszabályokban előírtak betartásával; átlátható, az adófizetők által nyomon követhető módon; továbbá eredményesen, vagyis a kitűzött céloknak megfelelően; és célszerűen is, tehát társadalmilag hasznos célokra, és azokat megvalósítva kell felhasználni – húzta alá Domokos László. Hozzátette: az ezeket a követelményeket nem teljesítő közpénz-felhasználás minden esetben etikátlan, adott körülmények között vagy pazarlás, vagy pedig hatalommal való visszaélés, korrupció, illetve egyéb bűncselekmény lehet.

 

Domokos László: Etikus vezetés oktatással a korrupció ellen

A galéria megtekintéséhez kattintson a képre!


A közszféra bármely szervezete vezetőjének teljesítményét tehát az minősíti, hogy érvényesíti-e vezetői munkája során a törvényesség, az eredményesség és a célszerűség követelményét, és nem az, hogy ő mennyire jó orvos, tanár vagy muzeológus – hangsúlyozta Domokos László. Ismertette: egy kormányrendelet értelmében a vezetőnek minden évben írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a szervezet belső kontrollrendszerét megfelelően kialakította és gondoskodott a szervezet szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről. Az ÁSZ 2015 óta rendszeresen ellenőrzi, hogy ezt a kötelezettségüket a vezetők teljesítik-e. A leggyakoribb megállapítás az, hogy bár a nyilatkozatot megteszik, de az abban foglaltakat dokumentált intézkedésekkel nem tudják alátámasztani – hívta fel a figyelmet Domokos László.


Tapasztalatairól az Állami Számvevőszék tájékoztatta az Országgyűlést is, amely úgy döntött, hogy az ÁSZ szélesítse a vezetői rendszerekre vonatkozó tanácsadó tevékenységét és támogassa az etikus közpénzügyi vezetőképzést – tájékoztatott az elnök, majd kiemelte: az etikus vezetés oktatása terén az ÁSZ katalizátor szerepet kíván betölteni az országgyűlési határozat végrehajtása érdekében, ezért is kötött együttműködési megállapodást elsőként a Miskolci Egyetemmel. Az oktatási tevékenységet azonban további kutatásokkal is meg kell alapozni, ugyanis a versenyszférára kidolgozott teljesítménymérési és teljesítménymenedzsment rendszereket nem célszerű egyszerűen adaptálni a közszféra intézményeire – jegyezte meg Domokos László.

 

Domokos László: Etikus vezetés oktatással a korrupció ellen


Az ÁSZ elnöke hangsúlyozta: a közszféra szervezeteinek alapvető rendeltetése a társadalmi elvárások teljesítése, következésképpen teljesítményük mércéje is az, hogy a társadalmi elvárásokat – amelyeket meghatározó módon a jogszabályok és a tulajdonosi jog gyakorlójának döntései közvetítenek – mennyiben tudja a szervezet teljesíteni. A törvényes működés mellett további követelmény az eredményesség és a célszerűség is, mely utóbbiaknak alapvető etikai tartalma van, vagyis a közszféra vezetői teljesítményének elválaszthatatlan része a vezetett szervezet integritása. Kiemelt kutatási feladat lesz ezért egy olyan vezetőképzési tananyag tudományos megalapozása, amelyben az etikus vezetői magatartás és a vezetői teljesítmény mérése, értékelése szervesen összefonódik, nemcsak az elmélet, hanem a gyakorlat szintjén is – összegezte Domokos László a következő évek fő feladatát.


Czinder Enikő
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály