Tudásmegosztás és együttműködés 2018-ban

2018-12-28 15:00   |   Feltöltötte: Petrik Judit

Az Állami Számvevőszék törvényben meghatározott feladata, hogy tanácsadó tevékenysége keretében támogassa az ellenőrzött szervezeteket. Ennek érdekében 2018-ban a korábbinál is szélesebb körű tudásmegosztást kezdeményezett a számvevőszék: 6 saját szervezésű konferenciáján mintegy 670 szakembert köszönthetett a hallgatóság körében; belföldi konferenciákon vendég előadóként csaknem 60 alkalommal vihették a számvevőszék szakemberei az érdeklődők elé ellenőrzési tapasztalataikat és elemzési eredményeiket. Az ÁSZ Miskolci Egyetemmel közös közpénzügyi vezető képzését 2018-ban 49 közpénzt felhasználó szervezet vezetője fejezte be, és a közszolgáltatási elemző posztgraduális képzésben is él a miskolciakkal a három éve megújított együttműködés. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel megújított és elmélyített partnerségével gyarapította az ÁSZ felsőoktatási kezdeményezései sorát az etikus közpénzfelhasználás iránt elkötelezett vezetők felé. A számvevőszék - kezdeményezése alapján - ellenőrzési tapasztalatait intézményi szinten osztotta meg az idén is négy történelmi egyház, öt önkormányzati szövetség, és a belső ellenőrök szakmai szervezete vezetőivel.

Az Országgyűlés 2015-ben határozatban bízta meg az Állami Számvevőszéket, hogy az ellenőrzései során szerzett tapasztalatai alapján szélesítse tanácsadó tevékenységét, és támogassa az etikus közpénzügyi vezetőképzést. A határozat végrehajtása, valamint ellenőrzési tapasztalatainak és elemzési eredményeinek lehető legszélesebb körű hasznosítása érdekében szervezi a számvevőszék konferenciáit, képzéseit, a széleskörű hasznosulás jegyében vesznek részt szakemberei szakmai rendezvényeken vendégelőadóként, és alakítja ki együttműködései keretében kutatási lehetőségeit, képzési fórumait.

 

Az Állami Számvevőszék 2018. évi partneri együttműködései


2018 januárjában az év első szakmai rendezvénye volt a számvevőszék székházában a könyvbemutatóval is egybekötött „Fókuszban: az etikus közpénzügyi vezetőképzés" című konferencia. Az Állami Számvevőszék a Miskolci Egyetemmel 2015 óta fennálló, és 2016-ban kiszélesített együttműködése keretében elindított szakirányú, közszolgáltatási elemzői továbbképzési valamint közös kutatási eredményeit minden év elején közös konferencia keretében osztja meg az érdeklődőkkel. A nyitóelőadáson Warvasovszky Tihamér, a számvevőszék alelnöke kifejtette: a szervezetek vezetőinek felelősségét tovább növeli, hogy a korrupció üldözése helyett a korrupció megelőzésén van a hangsúly, a pozitív értékek kinyilvánításának és követésének transzparenciája mellett. A rendezvényen kerekasztal beszélgetésen mutatták be az ÁSZ és a Magyar Nemzeti Bank gondozásában 2017-ben megjelent „Vezetés a közjó szolgálatában – Közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment" című tankönyvet is.

 

 

Az Állami Számvevőszék a Miskolci Egyetemmel fennálló együttműködését kiszélesítette

 

 

Az Állami Számvevőszék 2018-ban megújította korábbi együttműködését a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel annak érdekében, hogy elősegítsék a közszféra vezetőinek, vezetői utánpótlásának fejlesztését, a felelős vezetői magatartásminták támogatását. A megállapodásnak köszönhetően szeptembertől az ÁSZ szakmai támogatásával elindult a Vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak az NKE-n. Az együttműködés folyamatos fejlődésének szándékát nyilvánította ki a két intézmény vezetője, Domokos László a számvevőszék elnöke és Prof. Dr. Koltay András az NKE újonnan kinevezett rektora őszi találkozójukon. A számvevőszék szakemberei Változásmenedzsment és döntés előkészítési folyamatok címmel tartottak előadást az egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának vezetői, illetve a kar és az egyetemi intézetvezetők részére.

 

Az Állami Számvevőszék 2018-ban megújította korábbi együttműködését a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel

 

Az Állami Számvevőszék és a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete (BEMSZ) 2010-ben írt alá együttműködési megállapodást, melynek célja többek között a számvevők és a belső ellenőrök közötti párbeszéd elősegítése és az ellenőrzések tapasztalatainak kölcsönös átadása volt. Ugyanebben az évben, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete (IIA) és a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) a belső ellenőrzés és a számvevőszékek közötti együttműködésről állapodott meg. Az ÁSZ és a BEMSZ közötti jó együttműködést az is bizonyította, hogy a 2010-ben megkötött megállapodást később jó gyakorlatnak minősítette egy 2016-os nemzetközi felmérés. 2018. áprilisában látogatást tett az ÁSZ-nál J. Michael Peppers, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szövetségének (IIA Global) amerikai igazgatósági elnöke Kollár Róbert, a BEMSZ elnökének kíséretében. A találkozón az ÁSZ jogállásáról, hatásköréről és belső kontrollrendszerben betöltött szerepéről tájékozódtak a vendégek, és a közpénzek ellenőrzését megnyugtatónak összegezték.

 

Az ÁSZ korrupció elleni tevékenysége


Az Állami Számvevőszék 2014 óta minden év márciusában megrendezi legfőbb nemzetközi tudásmegosztó platformját, a Nemzetközi Integritás Szemináriumot. Ebben az évben az V. Integritás Szeminárium fókusza a korrupció elleni nemzetközi összefogás erősítésére irányult: az integritás szemlélet és az integritás alapú közigazgatási kultúra meghonosítása terén szerzett nemzetközi tapasztalatok megosztása zajlott a világ fejlődő országainak számvevőszékei számára. Az egy héten át tartó tudásátadás nyitó konferenciájára Budapesten került sor az Állami Számvevőszék székházában, a következő négy nap pedig a gyakorlati tudást átadó előadásokkal és csoportmunkákkal folytatódott.

 

 

 

Az ÁSZ Szarvasi Integritás Szemináriumának nyitóeseménye minden évben Budapesten zajlik, míg a további négy napot Szarvason tölti a rendezvény

 

 

Az állami Számvevőszék 2011-ben kezdeményezője volt annak a korrupció elleni összefogásnak, melyben partnerséget vállalt a közigazgatási és igazságügyi miniszter, a legfőbb ügyész, és a Legfelsőbb Bíróság elnöke. A következő években csatlakozott a közös nyilatkozathoz az Országos Bírósági Hivatal, a Belügyminisztérium, majd a Közbeszerzési Hatóság és a Magyar Nemzeti Bank is. A korrupció elleni állami együttműködés elindításának hetedik évfordulóján, idén decemberben is értékelték a résztvevők elmúlt évi korrupcióellenes tevékenységüket. Az ÁSZ elnöke értékelésében rámutatott: integritáskultúra további erősítése érdekében a jövőben a célzott ellenőrzésre, a képzésre, és az önértékelési képességek erősítésére helyezi a számvevőszék a hangsúlyt.

 

Az állami Számvevőszék 2011-ben kezdeményezője volt a korrupció elleni összefogásnak

 

Az ellenőrzések során tapasztalt jó gyakorlatok megosztása


2011 óta „Jó gyakorlatok" névvel szervezi tudásmegosztó konferenciáit a számvevőszék: az ellenőrzések tapasztalatait, valamint az ellenőrzések során feltárt jó gyakorlatokat adott témakörben összegyűjtve mutatja be a tematikus konferenciára regisztrálóknak. 2017-től a jó gyakorlat konferenciákhoz témájában és időben kapcsolódva ingyenes közpénzügyi vezetőképzést is nyújt a már ellenőrzött szervezetek elsőszámú vezetői részére a legfőbb ellenőrző szerv. 2018-ban az ÁSZ négy kiemelt témakörben invitált négy jó gyakorlat konferenciára ellenőrzötteket, érdeklődőket és érintetteket egyaránt. Márciusban a gyermekvédelmi és szociális intézmények kerültek a tudásmegosztás fókuszába, melyet a megelőző két évben szerzett ellenőrzési tapasztalatok indokoltak. Az ÁSZ alelnökének nyitóelőadásában elhangzottak szerint a szemináriumra vonatkozó igényt mutatta, hogy a gyermekvédelmi és szociális intézmények addig elvégzett ellenőrzései során a középirányítók és az intézmények részéről számos mulasztás, hiba vagy szabálytalanság fordult elő.

 

A májusi jó gyakorlatok konferencián az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok számvevőszéki ellenőrzési tapasztalatai kerültek a középpontba. Dr. Horváth Margit, az ÁSZ igazgatója előadásában hangsúlyozta: a gazdálkodási és működési kockázatok csökkentése továbbra is a tulajdonosok, az ellenőrző- és felügyeleti szervek, és a menedzsment hatékonyabb munkáján, valamint a közszolgáltatások szabályozási, végrehajtási és monitoring rendszerének fejlesztésén keresztül valósulhat meg. A konferencia további előadásain a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél megismert jó gyakorlatot mutatta be a vállalkozás ügyvezetője, valamint a tulajdonosi joggyakorló, Várpalota Város polgármestere elemezte a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzésének irányait. „A szabályszerű és eredményes működés egyik záloga ugyanis a megfelelő szakemberek megtalálása a felügyelt gazdasági társaságok élére" – fejtette ki Campanari-Talabér Márta.

 

 

 

 

Szeptemberben az állami vállalatok vezetői és tulajdonosi joggyakorlói részére szervezett konferenciát az ÁSZ: gyakorlati példákat, fejlesztési lehetőségeket bemutató előadások hangzottak el az állami vállalatirányítással összefüggésben. Az ÁSZ elnöke, Domokos László a portfólió menedzsment célszerűségére hívta fel a figyelmet. Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter előadásában egyértelművé tette, hogy a több mint 200 vállalatot számláló portfólión belül a szinergiák kihasználása csak egységes, összehangolt folyamatok révén lehetséges. A számvevőszék igazgatója, Pulay Gyula az állami vállalatok integritás kockázatait vette sorra előadásában, majd a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó integritás kontrollokat, melyek közül kiemelte a felügyelőbizottság érdemi működését és a magas szakmai színvonalú belső ellenőrzést, mint kulcskontrollokat.


Novemberben pedig az elmúlt évek során kiemelt figyelemmel kísért ellenőrzési kör, a kórházak és egészségügyi szakrendelők számvevőszéki ellenőrzéseiben érintett vezetőket, érdeklődőket, valamint a témához kapcsolódó képzésre regisztrálókat fogadta az ÁSZ. Ezen a konferencián jelentette be Horváth Ildikó, egészségügyért felelős államtitkár, hogy a Kormány 37 milliárd forinttal megemeli az Egészségügyi Alap kasszáját. A szakember kifejtette az egészségügyi intézmények szabályszerű és hatékony gazdálkodási követelményeinek minisztériumi ellenőrzési tapasztalatait, kitérve többek között a likviditási helyzet ellenőrzési lehetőségeire is. A számvevőszéki ellenőrzési tapasztalatokat Dr. Nagy Imre, az ÁSZ felügyeleti vezetője mutatta be. Ismertette a jól kialakított és működtetett belső kontrollrendszer ismérveit, melyekkel minimálisra csökkenthető a hibák, szabálytalanságok elkövetésének lehetősége. Az állami vállalatok számvevőszéki integritás felmérésének eredményeit Dr. Németh Erzsébet részletesen elemezte. Előadásában kiemelte: az egészségügyben a legjelentősebb kockázatokat a díjköteles szolgáltatások nyújtása, a szervezet általi díjmegállapítás, az adományok és támogatások elfogadásának lehetősége, valamint a szolgáltatás iránti túlkereslet jelenti.


A jó gyakorlat konferenciákon összesen mintegy 470 szakember vett részt, és a konferenciákhoz témájukban kapcsolódó „Jó gyakorlatok" közpénzügyi vezető képzéseket a közpénzt felhasználó szervezetek csaknem 50 elsőszámú vezetője végezte el az év végéig: a gyermekvédelmi és szociális intézmények vezetői közül 25-en, a részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői közül 11-en, és 13 állami vállalat elsőszámú vezetője. Jelenleg is folyamatban van az idei negyedik jó gyakorlat-téma, az egészségügyi szakrendelők vezetőképzése, mely január elején zárul.

 

Intézményi kapcsolattartás a tudásmegosztás és a tapasztalatcsere jegyében


Az ÁSZ a magyarországi történelmi egyházak vezetőivel és öt hazai önkormányzati érdekszövetséggel az idei évben is kezdeményezte a legfelsőbb szintű eszmecserét. Az ÁSZ évek óta visszatérően szervez kétoldalú egyeztetéseket egyházi vezetőkkel tekintettel arra, hogy a nem állami humánszolgáltatók ellenőrzése keretében az egyházi intézményfenntartók, mint közpénzt felhasználó szervezetek gazdálkodása is rendszeresen nagyító alá kerül. 2018-ban éppen az Evangélikus egyház elnök-püspökével szervezett találkozás napján hozta nyilvánosságra a számvevőszék az egyházi intézmények részére készített, aktualizált integritás öntesztjét, melynek kitöltésével az érintettek saját működésük szabályszerűségéről kaphatnak átfogó képet.


Az önkormányzati érdekszövetségekkel történő rendszeres kapcsolattartást indokolja azon nagy sokaságú gazdasági társaságok folyamatos ellenőrzése, melyek részben vagy egészben önkormányzatok tulajdonában vannak. A számvevőszéki tapasztalatoknak a tulajdonosi joggyakorló önkormányzatok felé történő rendszeres megosztása segíti az ellenőrzötteket a megállapítások értékelésében, és az ellenőrzések következtében megfogalmazott javaslatok végrehajtásában, továbbá hasznos információkat adnak a még nem ellenőrzött szervezetek részére is.


Az Állami Számvevőszék székházában 2018-ban fogadta a kampánypénzek és a pártok ellenőrzéséről tájékozódó Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) delegációját, a Francia Köztársaság nagykövetét, a kínai és az azeri számvevőszék delegációját, valamint a Koreai Igazságügyi Minisztérium küldöttségét.

 

A Számvevőszék tudásanyagai szakmai rendezvényeken


A számvevőszék szakemberei az idén több, mint 50 alkalommal vittek előadás formájában ismeretanyagot belföldi szakmai rendezvényekre, és számos esetben tájékozódtak résztvevőként konferenciákon. Többek között a Nemzeti Védelmi Szolgálat szakmai napjaira kap rendszeres felkérést az ÁSZ igazgatója, Dr. Németh Erzsébet: a számvevőszéki integritás felmérések szakértője a szervezeti integritás, az egyén etikus viselkedése, a kettő közötti kapcsolat, valamint az integritás felmérések részletes tapasztalatait mutatta be.


Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzésének tapasztalatai rendszeres témái az ÁSZ előadói felkéréseinek: Megyei Jogú Városok Szövetségének éves közgyűlésén Domokos László tartott előadást, a Pécsi Tudományegyetemen Renkó Zsuzsanna, az ÁSZ projektvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzatok befektetési tevékenységét jogszabály nem korlátozza: a pénzpiaci szolgáltatók közül az önkormányzatok a kínált szolgáltatás és annak költségei alapján választhatnak. A témában Dr. Nagy Imre felügyeleti vezető Debrecenben részletezte a Magyar Ingatlan-gazdálkodók Szövetsége konferenciáján az ellenőrzési tapasztalatokon túl az ÁSZ által készített tanulmányokat és elemzéseket.


A számvevőszéken összegyűjtött jó kormányzás, és integritás tapasztalatok és tudásanyag megosztása volt a célja Németh Erzsébet előadásának a Pécsi Tudományegyetemen a Pécsi Pénzügyi Napokon, ahol bemutatásra került a jó kormányzás rendszerszerű támogatására kidolgozott modell és a 11 kötetből álló tanulmánysorozat. A Zsigmond Király Egyetemen az ÁSZ elnöke a fenntartható kifehérítéssel kapcsolatos gondolataiba avatta be a hallgatóságot. A számviteli rend ellenőrzésének tapasztalatairól Salamon Ildikó tervezési vezető hangsúlyozta – a 11. alkalommal megrendezésre kerülő Számvitel Tudomány-Szakma-Oktatás Konferencián - hogy az ÁSZ által végzett ellenőrzésekről készített jelentések tartalmazzák a feltárt tényeket, az ezeken alapuló megállapításokat, következtetéseket, valamint a hasznosulást segítő javaslatokat is. Martus Bettina, az ÁSZ integritás projektjének vezetője „Integritás és az integritás kultúra terjesztése" címmel tartott előadást a Magyar Pénzügyi Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesülete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete Szakmai Fórumán. A projektvezető bemutatta, hogy 2018-ban milyen változások indultak az Integritás felmérés megújulásához kapcsolódóan és ezek milyen főbb jellemzőkkel bírnak.


A Magyar Pénzügyi - Gazdasági Ellenőrök Egyesülete (MPGE) Digitalizáció és e-kormányzás című konferenciáján előadást tartott Holman Magdolna

 

A Magyar Pénzügyi - Gazdasági Ellenőrök Egyesülete (MPGE) Digitalizáció és e-kormányzás című konferenciáján előadást tartott Holman Magdolna, az ÁSZ főtitkára a belső ellenőrzés fejlesztésének irányairól – az Országgyűlés által a számvevőszéknek adott felhatalmazás kapcsán; Czégény Gyula, az Állami Számvevőszék erőforrás-gazdálkodási vezetője és dr. Pálmai Gergely, az ÁSZ osztályvezetője az uniós és hazai adatvédelmi szabályoknak való megfelelés kihívásairól, a törvényeknek való megfelelés gyakorlati tapasztalatairól.

 

Az ÁSZ Magyarországra szervezett nemzetközi ellenőrzés-szakmai eseményei

 

Az Állami Számvevőszék szervezésében Magyarország adott otthont számos nemzetközi számvitel-szakmai rendezvénynek: áprilisban a Számvevőszékek Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) Teljesítményellenőrzési Albizottsága kétnapos ülését, májusban a V4+2-es országok számvevőszékeinek évi rendes találkozóját szervezte meg. Októberben az Európai Számvevőszékek Szervezete (EUROSAI) Integritás projektjének záró konferenciáján és Székesfehérváron az Európai Regionális Ellenőrző Intézmények Szervezetének (EURORAI) négynapos szeminárium sorozatán - a helyi önkormányzatok tulajdonában lévő gazdasági társaságok ellenőrzése témában - volt házigazda az ÁSZ.

 

Székesfehérváron az Európai Regionális Ellenőrző Intézmények Szervezetének (EURORAI) négynapos szeminárium sorozatán - a helyi önkormányzatok tulajdonában lévő gazdasági társaságok ellenőrzése témában - volt házigazda az ÁSZ

 

 

A 2018-as esztendő a társadalmi bizalomépítés éve volt az Állami Számvevőszék életében: a Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály által készíttetett felmérés szerint jelentősen nőtt a számvevőszéki munka eredményeit ismerők száma Magyarországon, és egyre többen mértékadónak is tekintik az Állami Számvevőszék megállapításait. Az ÁSZ épít arra, hogy ismertsége és elismertsége növekedése által évről évre több partnerre talál a közpénzek szabályszerű, hatékony és gazdaságos felhasználásához mind a közpénzeket adóforintjaikkal finanszírozó, azokat jogosan számon kérő állampolgárok között, mind a közpénzeket felhasználó szervezetek vezetői között.

 

 

Petrik Judit

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály