Befejeződött a 2018. évi fővárosi forrásmegosztás ellenőrzése

2019-01-08 10:00   |   Feltöltötte: Beck Éva

Az Állami Számvevőszék befejezte a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi forrásmegosztási rendeletalkotása szabályozott és szabályszerű volt, biztosította az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználást. A 2019. évi forrásmegosztás során korrekció érvényesítése nem indokolt.

A törvényi előírás szerint „a fővárosi önkormányzat tárgyévre vonatkozó hatályos forrásmegosztási rendeletét az Állami Számvevőszék felülvizsgálja" és megállapítja Budapest Főváros Önkormányzata és a kerületi önkormányzatok közötti helyi adóbevételekhez kapcsolódó elszámolások jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét, vagy a tapasztalt eltérések miatt szükséges pénzügyi elszámolási korrekciókat.Befejeződött a 2018. évi fővárosi forrásmegosztás ellenőrzése

 

Az ellenőrzést indokolttá tette a fővárosi forrásmegosztás által érintett közpénz nagyságrendje is. Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése a „Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról" alkotott rendeletében 258 417 millió Ft megosztandó bevételről és 392 millió Ft megosztandó kiadásról rendelkezett. A megosztandó bevételekből a forrásmegosztási törvény 2018. évben hatályos előírása alapján a Fővárosi Önkormányzatot 54%, a kerületi önkormányzatokat együttesen 46% részesedés illette meg. A bevételekből részesülőket részesedésük arányában terhelték a Fővárosi Önkormányzati Adóhatóság működtetésével összefüggésben felmerülő kiadások.Befejeződött a 2018. évi fővárosi forrásmegosztás ellenőrzése

Az Állami Számvevőszék a Fővárosi Önkormányzat 2018. évi forrásmegosztási rendeletalkotási folyamatának szabályozottságát és szabályszerűségét, valamint a 2018. évi forrásmegosztás szabályszerűségét ellenőrizte.

 

Az Állami Számvevőszék az ellenőrzés eredményeképpen megállapította, hogy a Főjegyző Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalában kialakította a forrásmegosztási rendelet szabályozott és szabályszerű megalkotásához és végrehajtásához szükséges belső szabályrendszert. Budapest Főváros Önkormányzata a 2018. évi forrásmegosztási rendeletet a törvényi és a belső szabályozó eszközökben rögzített eljárásrend és határidők figyelembevételével, szabályszerűen alkotta meg. A Budapest Főváros Önkormányzatát és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető (iparűzési és idegenforgalmi adó, késedelmi pótlék és bírság) bevételeket és a fővárosi önkormányzati helyi adóztatással kapcsolatos kiadásokat megalapozottan, a törvényben rögzített részesedési arányok érvényesítésével határozták meg.

 

Az ÁSZ megállapította továbbá, hogy a 2018. január 1-jétől augusztus 31-éig befolyt megosztandó bevételek pénzügyi elszámolása, a helyi adózással összefüggő 2018. évi kiadási előleg, valamint a 2017. évi kiadási előleg és a kiadási tényadatok különbözetének elszámolása szabályszerű volt. Az Állami Számvevőszék a 2018. évi forrásmegosztást megalapozottnak és helyesnek találta, így a 2019. évi forrásmegosztás során nem szükséges korrekció érvényesítése.

 

A megállapítások alapján az Állami Számvevőszék javaslatot nem fogalmazott meg.

 

Marozsán Lászlóné

 felügyeleti vezető

 

Beck Éva

 Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály