A magyar modell nemzetközi porondon

2017-05-19 13:00:00   |   Feltöltötte: Dr. Vargha Bálint Tamás

Az Állami Számvevőszék is részt vesz az INTOSAI IT audit munkacsoport 26. ülésén. Az ezt követő szemináriumon az ÁSZ bemutatja az ÁSZ Integritás Projektjét. A számvevőszékek nemzetközi szervezetének információs technológiával foglalkozó munkacsoportjának idei ülésén az ÁSZ-t Domokos László elnök is képviseli. Az eseményen közel 30 ország számvevőszékének mintegy 50 szakértője, illetőleg vezetője vesz részt.

Az ÁSZ jó alapokkal rendelkezik ahhoz, hogy az eseményen megismerhető, az informatikai támogatással és IT audittal kapcsolatos új tudásokat elsajátítsa. Az Állami Számvevőszék 4 CISA minősítésű számvevővel is rendelkezik és 2015-re már a második IT önértékelést folytatta le a svájci számvevőszék moderációja segítségével. Moderátorként a román és a grúz önértékelésben vett részt a magyar intézmény. Az ÁSZ az informatikai környezet fontosságát 2010-ben intézményi stratégiájába is beemelte.

 

A munkacsoport kétnapos ülése az IT ellenőrzések, az ellenőrzések informatikai támogatása, az adatelemzés, a cyber-biztonság, az audit-irányítási rendszerek, az információbiztonsági ellenőrzési módszertan (ISSAI 5310) felülvizsgálata, a Big Data munkacsoport beszámolója, valamint a munkacsoport és a számvevőszékek nemzetközi fejlesztési szervezete (IDI) közös IT Audit Kézikönyve témáit tárgyalja meg.

 

A munkacsoport-ülést követően a dél-koreai számvevőszék kutatóintézete az ellenőrzési képességet biztosító rendszerek: kihívások, megoldások témájában szemináriumot is szervez. A szemináriumra az ÁSZ előadóként is meghívást kapott. Az ÁSZ küldöttei az Állami Számvevőszék Integritás Projektjéhez kapcsolódó Integritás Információs Rendszert, valamint az ahhoz tartozó térképi megjelenítő eszközt mutatják be.

 

Az Integritás Projekt célja az integritás-kultúra elterjesztése, a közintézmények érzékenyítése a korrupciós kockázatokra és kontrollokra. A korrupcióellenes fellépés világszerte téma. Nem-kormányzati szervezetek (NGO)-k, a „globális civil társadalom” tagjai tevékenységüket világszerte ezen keresztül hitelesítik, és nagy társadalmi láthatóságot is elérnek. Mivel a számvevőszékek számára alapvetően más lehetőségek adottak, a korrupció ellenes fellépésben is eltérő utakat kell járniuk.

 

Az ÁSZ által évről évre elvégzett Integritás felmérés bemutatásával az ÁSZ egy olyan jó gyakorlat nemzetközi elterjesztését kívánja elősegíteni, amely a korrupció ellenes fellépés körében a megelőzést állítja középpontba, szemben az egyes cselekményt üldöző, „ex post facto” megközelítéssel. A szemináriumon résztvevő szakemberek - 15 ország számvevőszékének képviseletében - egy olyan „magyar modellt” ismerhetnek meg, amely számukra is járható utat jelent a korrupcióellenes fellépés területén.

 

Vargha Bálint

számvevő