Lezárult Tiszabura és Kisköre utóellenőrzése

2017-02-16 10:00:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte Tiszabura Községi Önkormányzat és Kisköre Városi Önkormányzat utóellenőrzését, melynek során a Tiszaburán 2014-ben, Kiskörén 2013-ban lefolytatott ellenőrzés javaslatai alapján készített intézkedési tervek végrehajtását értékelte. Az ÁSZ megállapította: Tiszabura önkormányzata jellemzően nem hajtotta végre a kijelölt feladatokat, míg Kisköre a gazdálkodás szabályosságával kapcsolatos intézkedéseket többségében végrehajtotta, míg a pénzügyi egyensúllyal kapcsolatos feladatait figyelmen kívül hagyta. A nem hasznosított javaslatok miatt a korábban azonosított kockázatok jelentős része mindkét önkormányzatnál továbbra is fennáll.

Az ÁSZ kiemelt figyelmet fordít ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására. A rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések végrehajtáshoz és a közpénzügyek rendezettségének javulásához.

 

Tiszabura utóellenőrzése


A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszaburán az ÁSZ még 2014-ben folytatott ellenőrzést. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat intézkedési tervében 13 feladatot határozott meg. Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.


Az utóellenőrzés szerint az önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott feladatait jellemzően nem hajtotta végre, továbbá az intézkedési tervben rögzített feladatok végrehajtásáról nem vezettek nyilvántartást.

 

Tiszabura utóellenőrzése


Az utóellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzat elkészítette a vagyongazdálkodási rendelet módosítását, szabályozta az üzemeltetésre átadott eszközök leltározását, valamint intézkedett az Esély Innovációs Nonprofit Kft.-ben fennálló tulajdoni részesedés, mint befektetés értékelése és a mérlegben valós értéken történő szerepeltetése érdekében.


Az ÁSZ feltárta, hogy a polgármester nem intézkedett a ki nem számlázott bérleti díjak miatt a munkajogi felelősség kivizsgálásáról. A jegyző nem tett lépéseket az önkormányzat vagyonkimutatásának jogszabályok szerinti elkészítése, az ingatlanvagyon-kataszter és a számviteli nyilvántartások adatai közötti egyezőség biztosítása, továbbá az üzemeltetési szerződésekben az üzemeltető leltározási kötelezettségének rögzítése, valamint a beruházások szabályszerű üzembe helyezése, aktiválása és az értékcsökkenés szabályszerű elszámolása érdekében. Emellett a jegyző nem intézkedett a közérdekű adatok közzététele érdekében sem.

 

Tiszabura utóellenőrzése


Az utóellenőrzés megállapította, hogy a szabályszerű és felelős vagyongazdálkodás feltételei a jogszabályoknak megfelelő belső szabályozási keretrendszer nélkül továbbra sem állnak rendelkezésre. Ennek hiányában az önkormányzat nem képes a jó gazda gondosságával eljárni a rá bízott vagyon értékének megőrzése, valamint eredményes működtetése érdekében.

 

Kisköre utóellenőrzése


A mintegy 3 ezer lakosú, Heves megyei Kiskörén az ÁSZ még 2013-ban végezte el az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási helyzete értékelésének és gazdálkodása szabályosságának 2009. január 1. és 2012. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. A most lezárult utóellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az önkormányzat végrehajtotta-e a számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat. Az ellenőrzött időszak a számvevőszéki jelentés közzétételének napjától az utóellenőrzés megkezdésének napjáig tartó időszak volt.

 

Kisköre utóellenőrzése

 

Az utóellenőrzés megállapította, hogy a szabályszerűség helyreállításán túlmenően az önkormányzat gondoskodott a likvid hitelfelvétel és -törlesztés szabályszerű kimutatásáról és a pénzügyi egyensúlyt befolyásoló kockázatok kezelésére alkalmas kockázatkezelési rendszer működtetéséről. Nem készültek azonban a pénzügyi egyensúlyi helyzet hosszú távú fenntartását, valamint az adósságállomány újratermelődésének elkerülését biztosító intézkedési javaslatok. Nem határozták meg a feladat ellátási szerződések teljesítésére vonatkozó beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos kontrolltevékenységet, és az éves belső ellenőrzési terv nem tartalmazta a pénzügyi egyensúlyi helyzetet befolyásoló döntésekkel kapcsolatos feltárt kockázati tényezőket és azok ellenőrzését, valamint az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság szabályszerű működésével kapcsolatban vállalt feladatokat sem hajtották végre.


Az ÁSZ felhívta a figyelmet a végre nem hajtott intézkedésekből eredő kockázatokra.

 

 

Dr. Németh Erzsébet

felügyeleti vezető

 

Renkó Zsuzsanna

felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály