Hidegség és Tiszaszentmárton befektetési döntéseinek ellenőrzése

2017-09-13 10:00:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Befejezte az Állami Számvevőszék Hidegség Község Önkormányzata és Tiszaszentmárton Község Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének, továbbá egyes befektetési döntéseinek, a döntések végrehajtásának és elszámolásának szabályszerűségi ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az önkormányzatoknál a belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének hiányosságai miatt a közpénzfelhasználás szabályossága nem volt biztosított. A befektetési döntések a hidegségi önkormányzatnál összességében szabályszerűek voltak, azonban Tiszaszentmárton önkormányzatánál nem feleltek meg az előírásoknak. Hidegség beszámolója nem a valóságnak megfelelően mutatta be a befektetett közvagyon nagyságát, és az ellenőrzés Tiszaszentmárton számviteli nyilvántartásában is hibát tárt fel. Egyik önkormányzat sem épített ki megfelelő védelmet a korrupciós veszélyekkel szemben.

Az Állami Számvevőszék az elmúlt években több száz ellenőrzést folytatott le önkormányzatoknál és nemzetiségi önkormányzatoknál. Ezek mindegyikének célja a helyhatóságok szabályozott működésének, gazdálkodásának, illetve pénzügyi egyensúlyi helyzete megteremtésének és fenntartásának támogatása volt. A 2015-ben történt, brókercégekhez kapcsolódó események kockázatait értékelve és azok társadalmi jelentőségére tekintettel az ÁSZ kiterjesztette a belső kontrollrendszer ellenőrzését az érintett önkormányzatok befektetési döntéseire is.

 

Hidegség és Tiszaszentmárton befektetési döntéseinek ellenőrzése

 

Hidegség Község Önkormányzata befektetési döntéseinek ellenőrzése

 

A Győr-Moson-Sopron megyében fekvő Hidegség község állandó lakosainak száma 2015. január 1-jén 410 fő volt. 2015-ös éves költségvetési beszámolója szerint az önkormányzat 48,7 millió Ft költségvetési bevételt ért el, valamint 39,8 millió Ft költségvetési kiadást teljesített; könyvviteli mérleg szerinti eszközvagyona 423,7 millió Ft volt. A forrásokon belül 2015. december 31-én a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségállomány 21,6 millió Ft-ot tett ki. Az önkormányzat 2012-ben 8,1 millió Ft adósságkonszolidációs támogatásban részesült.


Az ÁSZ 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan ellenőrizte és értékelte az önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítását, továbbá azt, hogy egyes elemeinek működtetése biztosította-e a közpénzfelhasználás szabályosságát. Ellenőrizte továbbá, hogy a 2011. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakban az önkormányzat egyes befektetési döntései és azok végrehajtása, elszámolása megfelelt-e a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályozásoknak, a kialakított kontrollrendszer egyes pillérei támogatták-e a befektetési tevékenység szabályszerűségét.

 

Hidegség és Tiszaszentmárton befektetési döntéseinek ellenőrzése


A számvevőszéki ellenőrzés megállapította, hogy az egyes befektetések vonatkozásában 2011 és 2015 között, a gazdálkodás egészét érintően 2015-ben a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű, így az nem segítette elő a szabálykövető működést és gazdálkodást, a szervezeti célok elérését. A kontrolltevékenységek nem megfelelő működtetése akadályozta a hibák megelőzését, feltárását. A kockázatkezelési rendszert nem működtették, nem mérték fel a kockázatokat, nem határozták meg a kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítése folyamatos nyomon követésének módját.


Az értékpapírok beszerzése és visszaváltása a 2008-2009. évi költségvetési rendeletekben foglaltaknak megfe-lelően történt, de a 2014. évi befektetési jegy értékesítéséről a Képviselő-testület utólag döntött. A számviteli nyilvántartásban feltárt hibák miatt nem volt biztosított, hogy megbízható információk álljanak rendelkezésre az önkormányzat befektetéseiről. A befektetési jegyekről nem vezettek a jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő részletező nyilvántartást.


Az önkormányzatnál nem tettek erőfeszítéseket az integritás szemlélet érvényesítése érdekében. Az integritás kontrollok kiépítettsége nem volt egyensúlyban a korrupciós kockázatok szintjével.


Az Állami Számvevőszék jelentésében a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a jegyzőnek öt javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata befektetési döntéseinek ellenőrzése

 

A több mint ezer lakosú Tiszaszentmárton a 2015-ös költségvetési beszámolója szerint 248,4 millió Ft költségvetési bevételt ért el, valamint 242,9 millió Ft költségvetési kiadást teljesített. Az önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti eszközvagyona 2015. december 31-én 897,5 millió Ft volt, ebből a tőkevédett befektetési jegyek állománya 10 millió Ft-ot tett ki.


Az ÁSZ 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan ellenőrizte és értékelte az önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítását, továbbá azt, hogy egyes elemeinek működtetése biztosította-e a közpénzfelhasználás szabályosságát. Ellenőrizte továbbá, hogy a 2011. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakban az önkormányzat egyes befektetési döntései és azok végrehajtása, elszámolása megfelelt-e a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályozásoknak; a kialakított kontrollrendszer támogatta-e a befektetési tevékenység szabályszerűségét.

 

Hidegség és Tiszaszentmárton befektetési döntéseinek ellenőrzése


A számvevőszéki ellenőrzés megállapította, hogy az egyes befektetések vonatkozásában 2011 és 2015 között, a gazdálkodás egészét érintően 2015-ben a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése – a pillérek összesített értékelése alapján – nem volt szabályszerű, ezért az nem biztosította a közpénzfelhasználás szabályosságát. A kontrolltevékenységek nem járultak hozzá a hibák megelőzéséhez, feltárásához. 2011 és 2015 között nem működtették a kockázatkezelési rendszert, nem mérték fel a kockázatokat, nem határozták meg a kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A közzétételi kötelezettség hiányos teljesítése miatt az önkormányzat nem biztosította saját gazdálkodásának átláthatóságát.


A 2014-es értékpapír-vásárlásra vonatkozó döntést nem az arra jogosult tisztviselő hozta meg. A befektetési tevékenységgel kapcsolatosan feltárt számviteli hiba miatt az éves költségvetési beszámoló a vagyoni és pénzügyi helyzetet nem a valóságnak megfelelően mutatta be.


Az önkormányzatnál nem tettek erőfeszítéseket az integritás szemlélet érvényesítése érdekében. Az integritás kontrollok kiépítettsége nem volt egyensúlyban a korrupciós kockázatok szintjével.


Az Állami Számvevőszék jelentésében a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a polgármesternek egy, a jegyzőnek öt javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

Renkó Zsuzsanna

Felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály