Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. ellenőrzése

2016-03-02 11:05:00   |   Feltöltötte: Dr. Czinder Enikő

Az Állami Számvevőszék törvényi felhatalmazás alapján ellenőrzi az állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységét, valamint ezek kormányzati szektor hiányára és adósságállományára gyakorolt hatását. Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-nél a 2011 és 2014 közötti időszakra kiterjedő számvevőszéki ellenőrzés nem volt végrehajtható, az ahhoz szükséges dokumentumokat ugyanis az ellenőrzött nem bocsátotta rendelkezésre.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) úgynevezett témacsoportos ellenőrzés keretében államháztartáson kívüli, kormányzati szektorba sorolt, állami tulajdonú gazdálkodó szervezeteket ellenőriz. Ennek során az ÁSZ a gazdálkodási feltételek kialakításának, a tulajdonosi jogok gyakorlásának, az elszámolásoknak, a vagyonváltozást eredményező döntéseknek és az információk átadásának szabályszerűségét értékeli.


A korábban zánkai, jelenleg budapesti székhelyű Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. alaptevékenységébe az ifjúsági turizmus, szabadidős programszolgáltatások, az oktatás, szak- és felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások, az egészségturisztikai-rehabilitációs, sport, rekreációs program-szolgáltatások tartoztak.

 

 

 

A tulajdonosi jogok gyakorlását az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter látta el az MNV Zrt. útján, majd 2012. április 1-től a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. október 28-tól pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma vált a tulajdonosi jog gyakorlójává.


Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 2011 és 2014 közötti vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenysége számvevőszéki ellenőrzésének program szerinti lefolytatáshoz szükséges dokumentumokat az ellenőrzött nem bocsátotta az ÁSZ rendelkezésére. Az ellenőrzési program ezért nem volt végrehajtható, az ellenőrzés kérdései a dokumentumok hiánya miatt nem voltak ellenőrizhetők, megválaszolhatók.

 

Az ÁSZ közreműködési kötelezettség megszegése miatt az illetékes hatóság felé jelzéssel élt.

 

Böröcz Imre

felügyeleti vezető

 

Gulyás Kata

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály