Zárszámadás – A központi költségvetés felépítése

2017-08-09 15:29:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének eleget téve minden évben ellenőrzi a központi költségvetés végrehajtásáról, a zárszámadásról szóló törvényjavaslatot. Ellenőrzésével az ÁSZ hozzásegíti az Országgyűlést, hogy megalapozottan dönthessen a törvény elfogadásáról, továbbá biztosítja a költségvetési folyamatok átláthatóságát is. A 2016. évi zárszámadás ellenőrzése jelenleg folyamatban van. Az ÁSZ Hírportálja a zárszámadáshoz kapcsolódó alapfogalmakról és az ellenőrzés módszereiről cikksorozatot indított, melynek negyedik része az államháztartás kontrolljait mutatja be.

Ahogy a sorozat előző cikke már bemutatta, a központi költségvetés a kormányzati hatáskörben ellátott állami feladatok finanszírozására szolgáló előirányzatok adott naptári évre szóló bevételi és kiadási terve. Az államháztartás központi alrendszere esetében a költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek és kiadások előirányzott összegét a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A törvényben a költségvetés bevételi és a kiadási tervszámai központi kezelésű vagy fejezeti kezelésű előirányzatokként, illetve az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az elkülönített állami pénzalapok előirányzataiként jelennek meg. A törvény tartalmazza továbbá a Nemzeti Földalapba sorolt, illetve a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-re bízott vagyon, valamint a központi alrendszer adóssága kezelésének költségvetési bevételeit és kiadásait is.

 

Zárszámadás – A központi költségvetés felépítése


A központi költségvetésről szóló törvény a költségvetési bevételeket és kiadásokat fejezetekbe tagolva állapítja meg. Egy fejezetbe tartoznak általában a költségvetési szempontból azonos irányítás, felügyelet alá tartozó szervezetek, illetve előirányzatok. A fejezetek címekre, alcímekre, jogcímcsoportokra, jogcímekre tagozódnak. (Például: a 2016. évre vonatkozó költségvetési törvény XVI. fejezete tartalmazza a Belügyminisztérium irányítása, felügyelete alá tartozó valamennyi szervezetet, illetve előirányzatot. A fejezeten belül címet alkot többek között a Rendőrség, a Büntetés-végrehajtás, a Vízügyi Igazgatóságok stb.).

 

Zárszámadás – A központi költségvetés felépítése


A költségvetési törvény az előirányzatokat általában működési és felhalmozási bontásban, a kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb működési célú kiadások, valamint beruházások, felújítások), a bevételi előirányzatokat összesítve tartalmazza.


A törvény része továbbá a rendkívüli kormányzati intézkedések fedezetére, illetve az elháríthatatlan okból elmaradó bevételek fedezetére képzett kötelező tartalék, a képzett céltartalék, valamint a fejezeti stabilitási tartalék is.
A zárszámadásról szóló cikksorozat előző részét ide kattintva olvashatják.

 

Makkai Mária
felügyeleti vezető

 

Renner Andrea
számvevő