Újabb jelentéstervezet készült el

2017-02-17 13:26:17   |   Feltöltötte: Zakar László

A jóváhagyott ütemtervet betartva elkészült és elnöki értekezletre beterjesztésre került a Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény ellenőrzéséről szóló jelentéstervezet. A jelentéstervezetet – az elnöki értekezlet tárgyalását megelőzően – az Állami Számvevőszék támogató osztályai és a felügyeleti vezető véleményezik.

 

 

A jelentéstervezet az ellenőrzési program végrehajtásának eredményeképpen megállapításokat tartalmaz a 2012-2015. évek Intézményre vonatkozó irányító- és középirányító szervi feladatellátásról, az intézmény belső kontrollrendszerének kialakításáról és működtetésének szabályszerűségéről, a pénzügyi és vagyongazdálkodási tevékenységéről, valamint az integritási szemlélet kialakításának megfelelőségéről. Továbbá a jelentésrervezet tartalmaz az Intézmény gazdálkodási folyamatában a gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi követelmények kialakítására és az Intézményvezető 2015. évi tevékenységének értékelésére vonatkozó megállapításokat is.

 

 

A jelentéstervezet megállapításait az ellenőrzött szervezetek által rendelkezésre bocsátott dokumentumok és tanúsítványok támasztják alá. A jelentéstervezet összeállításánál a megalapozottság és szakmai hitelesség mellett a közérthetőség is fő szempont volt, melyet az új formátumú jelentéstervezet támogatott.

 

Zakar László
ellenőrzésvezető