Újabb intézkedési tervet fogadott el az ÁSZ elnöke

2017-03-20 09:30:04   |   Feltöltötte: Makkai Mária

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke elfogadta „Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Kft.” ellenőrzéséhez kapcsolódó, Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója által küldött intézkedési tervet.

A Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Kft-t 30,0 millió Ft jegyzett tőkével az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. jogelődje, a DVG Városgazdálkodási Rt. alapította 1996. december 31-ei hatállyal. A Társaság fő tevékenysége az ellenőrzött időszak alatt a nem veszélyes hulladék gyűjtése volt. A Dunanett NKft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást saját, lízingelt és bérelt eszközökkel látta el.


A 2011-2014. évekre kiterjedő ellenőrzés megállapította, hogy a társaság törvényi kötelezettsége ellenére az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzatot nem készített, bizonylati renddel nem rendelkezett, továbbá a hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos költségek, ráfordítások számviteli szétválasztása rendjének belső szabályait sem határozta meg. Az ellenőrzés megállapítása volt előzőeken túl, hogy a törvényi előírások ellenére a vizsgált időszakban a tárgyi eszközöket mennyiségi felvétellel nem leltározták, továbbá az adatvédelem, az adatok nyilvánossága nem volt megfelelő.

 

 

Az Állami Számvevőszék a hiányosságokkal összefüggésben a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának javasolta, hogy intézkedjen a számlarend, a bizonylati rend és az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat elkészítéséről, a hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos költségek, ráfordítások számviteli szétválasztása rendjének belső szabályzatban történő meghatározásáról, a leltározás jogszabályi előírásoknak és a belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelő végrehajtásáról. Továbbá intézkedjen a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat elkészítéséről, valamint belső adatvédelmi felelős kinevezéséről vagy megbízásáról, a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elkészítéséről, valamint belső adatvédelmi nyilvántartás vezetéséről.


A Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elkészítette és az ÁSZ részére megküldte az intézkedési tervet. Az intézkedési tervet az ÁSZ elnöke elfogadta, mert az abban foglaltak összhangban vannak az intézkedést igénylő megállapításokkal és javaslatokkal. Az intézkedési tervben foglaltak megvalósulását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

 

 

Makkai Mária
felügyeleti vezető
Dobos Gábor
számvevő asszisztens