Új szakaszban a Kincstár 2008-2012. évi utóellenőrzése

2017-04-20 15:35:00   |   Feltöltötte: Görgényi Gábor

Megkezdődött a Kincstár 2008-2012. évi működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséhez kapcsolódó utóellenőrzés számvevőszéki jelentéstervezetének összeállítása a számvevők belső munkaanyagaiban és ajánlásaiban foglalt megállapítások alapján.

Az ÁSZ az utóellenőrzés keretében azt ellenőrizte, hogy a Magyar Államkincstár és annak irányító szerve, a Nemzetgazdasági Minisztérium megvalósította-e a 2008-2012. évekre vonatkozó számvevőszéki ellenőrzés során feltárt hibák, hiányosságok megszüntetése céljából vállalt intézkedéseket.


Az ellenőrzés célja az előzőek alapján annak értékelése, hogy a számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal és javaslatokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezetek végrehajtották-e.

 

A Magyar Államkincstár épülete, háttérben az Országházzal


Az utóellenőrzés indokoltságát jelzi, hogy a Kincstár a közpénzek felhasználásának egyik legfontosabb közreműködője és egyben felügyelője is. A Kincstár felelős a központi alrendszerhez tartozó intézmények pénzellátásáért, fizetőképességük biztosításáért, valamint az állami költségvetés keretében a pénzforgalmuk lebonyolításáért és elszámolásáért. Ezzel összefüggésben feladata a közpénzek útjának nyomon követése.


Az ÁSZ ellenőrzéseinek hasznosulása tekintetében a társadalom számára az utóellenőrzés jelzi, hogy a számvevőszéki ellenőrzés megállapításainak van következménye: a hiányosságok megszüntetésére az ellenőrzött szervezet által meghatározott intézkedések végrehajtását is számon kéri az ÁSZ.


A Kincstár utóellenőrzéséről készült jelentéstervezet összeállítását követően, a kockázatok feltárásával az ÁSZ utóellenőrzési rendszere fokozza a fegyelmet, és igazolja, hogy a közpénzzel való szabályos gazdálkodás felelőssége elől nem lehet kitérni.

 

Görgényi Gábor

ellenőrzésvezető