Több fronton zajlik a Kincstár ellenőrzése

2017-02-16 16:33:45   |   Feltöltötte: Görgényi Gábor

A Magyar Államkincstár (Kincstár) 2013-2015. évi gazdálkodásáról szóló számvevőszéki jelentéstervezet összeállításának rajtjával egy időben megkezdődött a Kincstár 2008-2012. évi működésének és gazdálkodásának utóellenőrzésére történő felkészülés.

Mint ahogyan arról korábbi híradásunkban beszámoltunk, a számvevők végeztek a Kincstár gazdálkodásának ellenőrzésével, így a héten megkezdődhetett az ellenőrzésről szóló számvevőszéki jelentéstervezet összeállítása a számvevők belső munkaanyagaiban és ajánlásaiban foglalt megállapítások alapján. Az új formátumban készülő jelentéstervezet az Állami Számvevőszék stratégiai céljainak megfelelően tartalmazni fogja az ellenőrzés eredményeit és megállapításait, illetve azok hasznosulását biztosító javaslatokat.


Ebben az ellenőrzésben az ÁSZ arra keresi a választ, hogy a Kincstár 2013-2015. évi gazdálkodása megfelelő volt-e. Ezzel összefüggésben a pénzügyi és vagyongazdálkodás megfelelőségének ellenőrzése mellett értékeljük a Kincstár belső kontrollrendszerének, valamint az integritási kontrollrendszerének kiépítettségét és működését. A rendszerek megfelelő működése garantálhatja a közpénzek szabályszerű felhasználását és a közvagyon védelmét.

 

Több fronton zajlik a Kincstár ellenőrzése


Mivel a Kincstár kezeli a teljes magyarországi pénzforgalom mintegy 25%-át, közel 13 ezer intézmény számláját vezeti és 900 ezer alkalmazott számára végez bérszámfejtést, indokolt, hogy az ÁSZ a szervezet pénzügyi és vagyongazdálkodása szabályszerűségét rendszeresen ellenőrizze. Az ellenőrzések végrehajtása azonban önmagában nem minden esetben garancia a feltárt hibák, hiányosságok kijavítására, az ÁSZ-nak utóellenőrzések keretében indokolt meggyőződnie a korábbi ellenőrzései során megtett javaslatok és figyelemfelhívások hasznosulásáról, összhangban az ÁSZ stratégiájában foglaltakkal.


A rendszeres utóellenőrzések hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtáshoz, ezáltal a közpénzügyek rendezettségének javulásához, igazolják, hogy lezárult a következmények nélküli ellenőrzések időszaka.


Mindezek alapján a Kincstár 2013-2015. évi gazdálkodásának ellenőrzésével párhuzamosan megkezdődött a Kincstár 2008-2012. évi működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló korábbi ellenőrzésünk utóellenőrzésére történő felkészülés. Az utóellenőrzés célja annak értékelése, hogy a számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal és javaslatokkal összhangban a Kincstár és az NGM által készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat végrehajtották-e.


Az intézkedési tervekben foglalt feladatok hiányos, illetve késedelmes végrehajtása, valamint megvalósításának elmaradása rámutathat, hogy az ellenőrzések során feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetése esetlegesen nem kapott kellő hangsúlyt. Ez a szabályszerű működés és a felelős vezetői magatartás vonatkozásában kockázatot hordoz. E kockázatok feltárásával az ÁSZ utóellenőrzési rendszere fokozza a fegyelmet, és igazolja, hogy a közpénzzel való szabályos gazdálkodás felelőssége elől nem lehet kitérni.

 

Görgényi Gábor
ellenőrzésvezető