Önkormányzati gazdasági társaságot ellenőriz az ÁSZ Kaszaperen

2017-08-11 14:04:00   |   Feltöltötte: Ráczkevi Katalin

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jóváhagyott ellenőrzési programjának megfelelően megkezdődött az ellenőrzésre való felkészülés az önkormányzati többségi tulajdonban lévő Kaszaper Kulturális Sport Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a tulajdonosi joggyakorló önkormányzat ellenőrzésében.

Az (ÁSZ) a 2013-2016. évek vonatkozásában ellenőrzi a Kaszaper Kulturális Sport Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Kaszaper Község Önkormányzata tulajdonosi joggyakorlásának szabályszerűségét.

 

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése kiemelten fontos a vagyon megőrzése, megóvása érdekében. A társaságokkal szemben alapvető követelmény, hogy gazdálkodásuk, működésük szabályszerű, az általuk szolgáltatott adatok minél megbízhatóbbak legyenek. A feladatellátás költségeinek, ráfordításainak alakulása a lakosság széles rétegét érinti.

 

Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenysége során szabályszerűen gyakorolta-e tulajdonosi jogait; a gazdasági társaság szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége, bevételeinek és ráfordításainak elszámolása megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak; a gazdasági társaság kötelezettségállománya jelent-e kockázatot a működésre, valamint a gazdálkodás átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében biztosítva volt-e a szolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással.

 

Az ellenőrzés jelenlegi szakaszában a számvevők és az ellenőrzésbe bevont külső szakértő megismerik az ÁSZ Elnöke által jóváhagyott ellenőrzési programot, valamint megkezdik az ellenőrzött szervezetektől beérkezett dokumentumok áttekintését.

 

Salamin Viktor

ellenőrzésvezető

 

helyettesítését ellátó

 

Ráczkevi Katalin

ellenőrzésvezető