Mindennapi pénzügyeink - A vagyonnal való gazdálkodás I.

2017-08-10 08:57:00   |   Feltöltötte: Kispéter Adél

Korábbi cikkeinkben szót ejtettünk a pénzügyi egyensúly kérdéséről, a költségvetésről, annak tervezéséről és végrehajtásáról, a kiadások, bevételek számbavételéről, a zárszámadásról. A pénzügyileg fenntartható gazdálkodás egyik alapfeltétele a felelős vagyongazdálkodás, az abban elkövetett hibák akár csődhelyzetet is előidézhetnek. Célszerű tehát áttekinteni mi is az a vagyon. A Mindennapi pénzügyeink rovat mostani részében a vagyon fogalmával ismerkedhetünk meg, a következő cikkben pedig a vagyonnal való gazdálkodásról lesz szó.

A vagyon valamilyen szempont szerint csoportosított – elsősorban egy adott tulajdonoshoz vagy tulajdonosi körhöz tartozó – vagyonelemek összessége. Minden vagyonelemnek van négy kiemelt jelentőségű tulajdonsága; információ arról, hogy mi is az, hogy kié, hogy milyen célt szolgál, és hogy mi történik éppen vele.


A vagyonelemek közül a legáltalánosabban ismertek az ingatlanok és más „látható” dolgok (ingóságok), bizonyos jogok, befektetések, de vannak olyan sajátos vagyonelemek is, mint például az ország feletti légtér, a régészeti leletek, a törvény szerinti nemzeti adatvagyon. Utóbbiak tulajdonosa az állam. Az államon kívül a vagyonelemek többségénél tulajdonosok lehetnek még az egyes önkormányzatok, az állami és önkormányzati társaságok, a más vállalkozások, a különféle egyéb szervezetek, a magánszemélyek is. Az állam és az önkormányzatok vagyona nemzeti vagyon, ami a közösségi szükségletek kielégítéséhez és a közérdek szolgálatához kapcsolódik, alapvetően közfeladatok ellátását szolgálja. Bármely tulajdonosnak lehetnek vállalkozási, befektetési célú vagyonelemei, a magánszemélyek esetében pedig értelmezhető a létfenntartáshoz kapcsolódó vagyonelemek köre is. A vagyon egyes elemeivel számos dolog történhet; lehet tulajdonba kerülés például építéssel, vásárlással, a tulajdonból kikerülés például értékesítéssel, vagy akár ingyenes átadással, de előfordulhatnak a tulajdonjog változása nélküli átadások és átvételek is. Utóbbi esetben a bérlő, vagy a dolgot bármilyen más címen használó nem azonos a tulajdonossal.

 


Egy konkrét vagyonelem négy kiemelt tulajdonsága segíti azoknak a szabályoknak az azonosítását, amelyeket be kell tartani. Vannak olyan előírások, amelyek csak meghatározott tulajdonosi körre, de olyanok is, amelyek egyes vagyonelemekre, bizonyos esetekre (ügyletekre) vonatkoznak. Így például nem kell mindenkinek és minden beszerzésnél közbeszerzési eljárást lefolytatni, míg az ingatlanok adásvételekor mindig írásba kell foglalni a megállapodást, vagy bármely tulajdonosnak a közforgalomban használt gépkocsiját rendszeresen műszaki vizsgára kell vinnie.

 

Böröcz Imre
felügyeleti vezető