Lezárult a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. ellenőrzése

2017-03-20 12:30:00   |   Feltöltötte: Makkai Mária

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke elfogadta a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. ellenőrzéséhez kapcsolódó, a Társaság vezérigazgatója által küldött intézkedési tervet.

 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése keretében az ÁSZ a tulajdonosi joggyakorlás, a vagyongazdálkodási tevékenység, a vagyonváltozást eredményező döntések szabályszerűsége mellett azt is értékelte, hogy a bevételek és ráfordítások elszámolása megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak.


Az ellenőrzés megállapította, hogy a Társaság önköltségszámítási szabályzattal nem rendelkezett, valamint számlarendje nem felelt meg a törvényi előírásoknak, mivel nem tartalmazta saját és a vagyonkezelésbe kapott vagyon működtetéséből származó bevételek és ráfordítások elkülönítését, továbbá a törvényi előírások ellenére nem különítették el a közhasznú tevékenységek ráfordításait.


Ezzel összefüggésben az ÁSZ javasolta a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának, hogy intézkedjen az önköltségszámítási szabályzat elkészítéséről, valamint a számlarend módosításáról annak érdekében, hogy a saját és a vagyonkezelésbe vett vagyon működtetéséből származó bevételek és ráfordítások egyértelműen elhatárolhatók legyenek. Továbbá intézkedjen a közhasznú tevékenység ráfordításainak elkülönített nyilvántartásáról.

 


A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elkészítette és az ÁSZ részére megküldte az intézkedési tervet. Az értékelést követően az intézkedési tervet az ÁSZ elnöke elfogadta, mert az abban foglaltak összhangban vannak az intézkedést igénylő megállapításokkal és javaslatokkal.


Az intézkedési tervben foglaltak megvalósulását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

 

 

Makkai Mária
felügyeleti vezető
Dobos Gábor
számvevő asszisztens