Lezárult a debreceni Déri Múzeum ellenőrzése

2017-04-20 16:30:00   |   Feltöltötte: Dudás Pál Dániel

A Déri Múzeum ellenőrzésére az Állami Számvevőszék témacsoportos ellenőrzése keretében került sor. A múzeum igazgatója és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere által megküldött intézkedési terveket az Állami Számvevőszék elnöke tudomásul vette.

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) a megyei határkörű városi múzeumok témacsoportos ellenőrzése keretében a 2011. január 01. és 2014. december 31. közötti időszakra vonatkozóan ellenőrizte a Déri Múzeum (továbbiakban: Múzeum) pénzügyi és vagyongazdálkodását.


Az ellenőrzés keretében értékelésre került, hogy a megyei múzeumi rendszer átalakítása, az intézményfenntartói rendszerben végbement változások előkészítése és végrehajtása megalapozottan, szabályszerűen történt-e; a megyei hatókörű városi múzeumok és jogelődjeik pénzügyi- és vagyongazdálkodása, a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, továbbá az intézményfenntartói feladatok ellátása szabályszerűen történt-e. Ezek mellett az ellenőrzés célja volt a múzeumok gazdálkodási folyamataiban az integritási szemlélet érvényesülésének vizsgálata.

 

 

Az ellenőrzés során az ÁSZ megállapította, hogy a Múzeum által kialakított irányítási rendszer összességében nem biztosította az átlátható, elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználást. A Múzeum pénzügyi és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A Múzeum alaptevékenységének részét képező kulturális javak nyilvántartásáról ugyan gondoskodtak, azonban azok állományvédelme és vagyonbiztonsága a kölcsönzéseknél nem volt biztosított. Az integritás szemlélet érvényesítése érdekében nem intézkedtek.


Az ÁSZ a feltárt szabálytalanságokra, hiányosságokra vonatkozóan a Múzeum igazgatójának és Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesterének javaslatokat fogalmazott meg. Az ellenőrzött szervezetek vezetői a javaslatokat megalapozó megállapításokhoz kapcsolódóan intézkedési terveiket elkészítették, amelyeket az ÁSZ elnöke tudomásul vett és erről írásban tájékoztatta az intézkedési kötelmüknek eleget tett érintetteket. Az ellenőrzés ezzel lezárult, azonban az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti az intézkedési tervekben foglaltak megvalósítását.

 

Pető Krisztina
felügyeleti vezető

 

Dudás Pál Dániel
számvevő gyakornok