Közszolgáltatás teljesítményellenőrzése kezdődött

2017-02-17 09:05:16   |   Feltöltötte:

Megkezdődött a felkészülés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljesítményellenőrzése keretein belül az ellenőrzési program céljainak megvalósítása érdekében.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás megfelelősége a társadalom széles rétegét érintő fontos élet- és vagyonvédelmi szempont. A szolgáltatásra kötelezett önkormányzatoknak nem csupán biztosítaniuk kell a szolgáltatást, de az ingatlan használója köteles is azt igénybe venni. A közszolgáltatás a szolgáltatás megszervezését, az égéstermék elvezetők műszaki állapotának felülvizsgálatát, tisztítását, az ezzel kapcsolatos műszaki követelmények érvényesítését, valamint a díjak beszedését foglalja magában.

 

 

Az ellenőrzés tárgya a kéményseprő-ipari közszolgáltatók teljesítményének értékelése a lakosság percepciója és tapasztalatai alapján, célja annak értékelése, hogy a közszolgáltatást igénybevevő lakosság értékelése szerint a közszolgáltatás céljai teljesültek-e. A lakossági felmérés a kéményseprő-ipari közszolgáltatást ellátó szervezetek feladatellátására terjed ki a 2015. év tekintetében.

 

Vertkovczi Mária

ellenőrzésvezető