Közpénzügyi ellenőrzés a jól irányított állam szolgálatában

2017-03-20 19:30:00   |   Feltöltötte: Dr. Czinder Enikő

Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék alelnöke 2017. március 20-án a Tábornokok Klubja című rendezvényen tartott előadást a Stefánia Palotában. Kiemelte: az új Alaptörvény, illetve az ahhoz kapcsolódó jogszabályok fontos változásokat hoztak, amelyek mind hozzájárultak a közpénzügyek rendezéséhez. Az új közpénzügyi rendszer két alappillére az adósságszabály és a közpénzügyi ellenőrzés garantőr szerepének megerősítése. A közpénzügyi ellenőrzés tehát célt kapott, a Számvevőszéknek ellenőrzéseivel és az ellenőrzési tapasztalatok széleskörű megosztásával elő kell segítenie a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét – húzta alá az alelnök.

Warvasovszky Tihamér emlékeztetett: a közpénzügyek felértékelődésével az Állami Számvevőszék súlya megnövekedett, a közpénzügyi rendszer bástyájaként, legfőbb ellenőrző szervként a közpénzügyi célok védelmét be kellett építenie mindennapi munkájába. Szükség volt a számvevőszéki függetlenség és a számvevőszéki jogosítványok megerősítésére, továbbá a korszerű igényeket kielégítő intézményi szerepkör megalkotására. Hangsúlyozta továbbá: az új törvény minden számvevőszéki jelentés nyilvánosságra hozatalát kötelezővé tette, ezáltal minden ellenőrzés valamennyi megállapítása bárki számára megismerhető, tovább erősítve az ÁSZ példát adó működését az átláthatóság és az elszámoltathatóság erősítésével.

 

 


A magyar számvevőszéki törvény egyedülálló a maga nemében; mind a legfőbb ellenőrző intézmény függetlenségét, mind ellenőrzési jogosítványait, mind transzparenciáját tekintve olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek nemcsak hogy megfelelnek a nemzetközi standardoknak, hanem több tekintetben előremutatónak tekinthetők – ismertette az ÁSZ alelnöke. Az új jogszabályok olyan garanciákat nyújtanak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ÁSZ a legjobb szakmai meggyőződése szerint, részrehajlásmentesen folytassa le ellenőrzéseit, tegye meg javaslatait, ösztönözze intézkedésekre az ellenőrzötteket. A függetlenség biztosítása elengedhetetlen mind jogi, szervezeti, személyi, pénzügyi, illetve feladatköri szempontból – hívta fel a figyelmet Warvasovszky Tihamér.

 

A megnövekedett felelősség viseléséhez, továbbá a „jól irányított állam” támogatásához elengedhetetlen volt azonban a számvevőszéki jogosítványok megerősítése – húzta alá az alelnök. Az új ÁSZ törvényben részletesen szerepelnek azok a jogkörök, amelyek a számvevőszéki munka hasznosulását tekintve éppolyan fontosak, mint a függetlenségi garanciák. A közreműködési kötelezettség, az intézkedési tervkészítési kötelezettség, a hatósági jelzések rendszere és a vagyonmegóvási rendelkezések mind olyan jog- és hatáskörök, az ellenőrzöttek nézőpontjából pedig olyan kötelezettségek, amelyek növelik a számvevőszéki ellenőrzések súlyát és eredményességét – sorolta az ÁSZ alelnöke.

 

 

Az Állami Számvevőszék arra törekszik, hogy az ellenőrzési tapasztalatait összegyűjtse, és szervezeti szintű tudását aktív, kezdeményező módon, megfelelően időzítve átadja a jogalkotóknak, ezáltal támogatva a minőségi jogalkotást – hangsúlyozta Warvasovszky Tihamér. Hozzátette: az ÁSZ tanácsadó, elemző tevékenységéhez kapcsolódik, hogy 2011 óta minden évben elvégezzük a közszféra integritás felmérését. Az éves összefoglaló tanulmány mellett úgynevezett intézménycsoportonkénti elemzések is készülnek, melyek támogatást adnak a felmérésben résztvevő intézményeknek, hogy összevessék saját kockázataikat és kontrolljaikat az intézménycsoportjukra jellemző értékekkel, azonosítsák a súlyosabb kockázatokat és a kontrollok területén észlelt hiányosságokat. Ennek nyomán pedig lépéseket tegyenek szervezetük integritásának erősítése érdekében – tette hozzá az alelnök.

 

Warvasovszky Tihamér ismertette a résztvevőkkel az ÁSZ rend- és honvédelmi intézményeknél végzett integritás felmérésének eredményeit. Kiemelte mindenekelőtt: a részt vevő intézmények száma évről-évre emelkedik, az első felméréshez viszonyítva megduplázódott, 2015-ben már 119 intézmény töltötte ki a kérdőívet. Az elemzés megállapította, hogy az intézménycsoport esetében az eredendő kockázatok szintje kissé meghaladta az összes válaszadóra számított értéket, melynek oka, hogy a rend- és honvédelmi intézményekre nagyobb arányban jellemző a fontos, bizalmas munkakörökhöz kapcsolódó nemzetbiztonsági szűrés alkalmazása, és a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettség. A korrupciós veszélyeztetettséget növelő tényezők szintjénél pedig az átlagosnál nagyobb arányú az uniós támogatásokban való részvétel, a nem-állami szervezetekkel való együttműködés, valamint a szervezetek munkatársaival szemben indított büntetőeljárás, illetve kötelességszegés miatti etikai eljárások nyomán volt magasabb – sorolta az ÁSZ alelnöke.

 

 

Kiemelte továbbá: a kiépült kontrollok szintje jelentősen – 18,5 százalékkal – meghaladta a teljes válaszadói kör átlagos kontrollszintjét. A kedvező eredmény alapvetően annak a következménye, hogy az intézménycsoporton belül az átlagosnál nagyobb mértékű a szabályozottság: az átlagnál több intézmény rendelkezik szabályzattal, például a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről, külső szakértők alkalmazásáról. Mindez örömteli és példamutató a többi intézménycsoport számára is, a rend- és honvédelmi szervektől, intézményektől lehet és érdemes tanulni a rend és a szabályozottság területén – mondta Warvasovszky Tihamér.


Az ÁSZ tevékenysége akkor eredményes, ha megvalósul a minőségi jogalkotás, erősödik a törvényesség, kiterjed az integritás-alapú állami működés, növekszik a közpénzfelhasználás átláthatósága, erősödik a gazdasági, pénzügyi fenntarthatóság és stabilitás, nagyobb az ellenőrzöttség és elszámoltathatóság, valamint célszerű és eredményes a közpénzekkel és a közvagyonnal való gazdálkodás – hívta fel a figyelmet az alelnök. Hozzátette: a végső cél az, hogy az ellenőrzések, az elemzések, a tanácsadó és tudásmegosztó tevékenység olyan pozitív változásokat indítsanak el, amelyek jobbá teszik az állampolgárok mindennapi életét. Ahogy a rend- és honvédelemi hivatás, a számvevői munka is egyfajta szolgálat; mindannyian a közös célok megvalósítását, a jól irányított államot szolgáljuk, ki-ki a maga eszközeivel – zárta előadását az ÁSZ alelnöke.


Czinder Enikő
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály