Három megyei hatókörű városi múzeum ellenőrzése ért véget

2017-05-19 11:00:00   |   Feltöltötte: Dudás Pál Dániel

A Herman Ottó Múzeum, a Dornyay Béla Múzeum és a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum ellenőrzésére az Állami Számvevőszék témacsoportos ellenőrzése keretében került sor. Az érintett szervezetek által megküldött intézkedési terveket az Állami Számvevőszék tudomásul vette.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a megyei határkörű városi múzeumok témacsoportos ellenőrzése keretében a 2011. január 01. és 2014. december 31. közötti időszakra vonatkozóan ellenőrizte a miskolci Herman Ottó Múzeum, a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum és a kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum pénzügyi és vagyongazdálkodását.

 

Herman Ottó Múzeum

 

Az ellenőrzés keretében értékelésre került, hogy a megyei múzeumi rendszer átalakítása, az intézményfenntartói rendszerben végbement változások előkészítése és végrehajtása megalapozottan, szabályszerűen történt-e; a megyei hatókörű városi múzeumok és jogelődjeik pénzügyi- és vagyongazdálkodása, a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, továbbá az intézményfenntartói feladatok ellátása szabályszerűen történt-e. Ezek mellett az ellenőrzés célja volt a múzeumok gazdálkodási folyamataiban az integritási szemlélet érvényesülésének vizsgálata.

 

Dornyay Béla Múzeum

 

Az ellenőrzések folyamán az ÁSZ megállapította, hogy a múzeumoknál kialakított irányítási rendszer nem biztosította az átlátható, elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználást. A pénzügyi- és vagyongazdálkodás tekintetében megállapításra került, hogy a Dornyay Béla Múzeum és a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum tekintetében nem szabályszerűen történt, míg a Herman Ottó Múzeum esetében az ellenőrzés 2011-re a szükséges dokumentumok hiánya miatt nem volt végrehajtható, 2012-2014 között pedig nem volt szabályszerű.

 

A múzeumok közfeladatának részét képező kulturális javak teljes körű nyilvántartásáról nem gondoskodtak, ami miatt a kulturális javak állományvédelme és vagyonbiztonsága nem volt biztosított. A Dornyay Béla Múzeum és a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum nem intézkedett a korrupció elleni védelmet biztosító integritás szemlélet érvényesítése érdekében, míg a Herman Ottó Múzeum ugyan intézkedett, azonban a múzeumnál további erőfeszítések szükségesek az integritás kontrollrendszer fejlesztése érdekében.

 

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum

  

A számvevőszéki jelentésekben a múzeumok igazgatóinak, Miskolc-, Salgótarján- és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterei részére, a Dornyay Béla Múzeum pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata igazgatójának, továbbá a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó Együd Árpád Kulturális Központ igazgatójának kerültek megfogalmazásra javaslatok.


Az érintettek részéről határidőben megküldött intézkedési tervek értékelésre kerültek, melyeket az ÁSZ tudomásul vett, mivel azok összhangban voltak a jelentés megállapításaival és javaslataival. Az ellenőrzések ezzel lezárultak, azonban az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti az intézkedési tervekben foglalt és az ellenőrzött szervezetek vezetői által vállalt feladatok megvalósítását.

 

Pető Krisztina
felügyeleti vezető

 

Dudás Pál Dániel
számvevő gyakornok