Két állami gazdasági társaság számvevői ajánlása készült el

2017-06-19 11:15:00   |   Feltöltötte: László Orsolya Veronika

A terveknek megfelelően elkészültek az Antenna Hungária Zrt. és a Hungaroring Sport Zrt. jelentéstervezeteit megalapozó számvevői ajánlások.

 

A két állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól készült munkaanyagok feldolgozása a napokban lezárult. Az ellenőrzést végző szakértők és számvevők szakmai munkaanyagokba foglalták megállapításaikat, amelyek „négy szem” elvű felülvizsgálatát követően a kijelölt számvevők a munkaanyagok megállapításaira alapozva elkészítették a számvevőszéki jelentéstervezetre vonatkozó ajánlásaikat.

 

Hungaroring Sport Zrt. ellenőrzése


A számvevői ajánlások szintetizálják a munkaanyagok megállapításait, alapul szolgálnak a jelentéstervezetek tartalmára vonatkozóan. Az ellenőrzésvezető az ajánlások felhasználásával készíti el a számvevőszéki jelentéstervezeteket, amelyeket az elnöki értekezlet tárgyal meg.


Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzésével hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel az állami vagyon átlátható, költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása és gyarapítása érdekében.


Korsósné Vigh Andrea
ellenőrzésvezető