Készülnek a munkaanyagok a bajai Főiskola utóellenőrzéséről

2017-06-16 08:22:00   |   Feltöltötte: Berta Nándor Bálint

Az Eötvös József Főiskola utóellenőrzésére során a számvevők a jóváhagyott ütemtervnek megfelelően megkezdték ellenőrizni a korábbi Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentés ellenőrzési megállapításai, javaslatai alapján, a Főiskola által elkészített intézkedési terv feladatainak végrehajtását.

Elkezdődött az ellenőrzési feladatok végrehajtása az Eötvös József Főiskola és az intézményt fenntartó Emberi Erőforrások Minisztériumánál. Az ÁSZ számvevői az ellenőrzés jelen szakaszában megkezdték az elektronikus utón megküldött dokumentumok elemzését, összevetését az intézkedési tervben meghatározott pontok alapján. Tapasztalataikat, megállapításaikat a számvevői munkaanyagban rögzítik.

 

 

A számvevői munkaanyag összeállítás alappillére a megfelelően dokumentált ellenőrzési munka, az ellenőrzés során felhasznált dokumentumok áttekinthető rendszerezése, amelyek a megállapítások és a következtetések helytállóságát és megalapozottságát támasztják alá.


Az utóellenőrzés célja, annak feltárása, hogy határidőben végrehajtották és hasznosították-e a korábbi ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatokat a hiányosságok megszüntetése, illetve a kockázatok kezelése érdekében.

 

 

 

Szilágyi Gábor
ellenőrzésvezető