Jelentéstervezet készül a Soproni Egyetem ellenőrzéséről

2017-08-11 11:00:00   |   Feltöltötte: Molnár Zsuzsanna

Az Állami Számvevőszék június közepén kezdte meg a Soproni Egyetem utóellenőrzését, amely az ütemtervnek megfelelően halad. Megkezdődött a számvevőszéki jelentéstervezet összeállítása.

Az utóellenőrzés során a - 2015-ben zárult, az Egyetem gazdálkodása és működése szabályszerűségének ellenőrzéséről szóló - 15036. számú számvevőszéki jelentés javaslatai hasznosítására az intézmény intézkedési tervében vállalt feladatok végrehajtását ellenőrízte az ÁSZ, s az ellenőrzés eredménye kerül összefoglalásra a készülő jelentéstervezetben.

A számvevők az Egyetem által megküldött dokumentumok és kitöltött tanúsítványok kiértékelése alapján folytatták le az ellenőrzést és készítették el számvevői munkaanyagaikat. A munkaanyagokból ajánlás készült a számvevők részéről a jelentéstervezetben szerepeltetendő főbb megállapításokra, következtetésekre vonatkozóan. A számvevői munkaanyagok és az ajánlás több szintű felülvizsgálaton mentek keresztül, biztosítva ezzel a minőségirányított működést, a folyamatba épített ellenőrzést, valamint az egyes megállapítások több szintű kontrollját. Az ellenőrzésvezető – az ajánlás figyelembe vételével – a megalapozottság, a szakmai hitelesség, a közérthetőség szem előtt tartásával megkezdte a számvevőszéki jelentéstervezet összeállítását.

 

 

A jelentéstervezet a számvevők dokumentumokkal alátámasztott részletes megállapításain alapuló, a lényegesség és objektivitás elve alapján készülő összefoglaló anyag. Az Egyetemnél lezárult korábbi ÁSZ ellenőrzés a 2009-2013-ig tartó időszak gazdálkodását és működését vizsgálta. Az ellenőrzés eredményeként az ÁSZ a 2015. márciusában megjelent számvevőszéki jelentésben az Egyetem szabályozottságával, gazdálkodásának és működésének szabályosságával kapcsolatban hiányosságokat tárt fel, melyekre vonatkozóan az Egyetem intézkedési tervet készített. Az utóellenőrzés keretében az ÁSZ a vállalt intézkedések végrehajtását leellenőrízte, s az ellenőrzés megállapításait az ellenőrzésvezető a jelenleg készülő jelentéstervezetben foglalja össze.

 

A jelentéstervezet is több szintű minőségbiztosítási folyamaton megy keresztül, míg az ÁSZ elnöki értkezlete elé kerül. Ennek részleteiről következő cikkünkben írunk. A jelentéstervezetet az ÁSZ Elnöki értekezlete fogja tárgyalni, s az csak elfogadás után kerülhet nyilvánosságra.

 

Molnár Zsuzsanna
ellenőrzésvezető