Indokolt volt-e a kéményseprő-ipari rendszer átalakítása?

2017-02-09 14:03:52   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Többek között erre a kérdésre ad választ az Állami Számvevőszék hamarosan lezáruló ellenőrzése, mely azt értékeli, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás rendszere 2013-2015 között szabályszerűen működött-e. Az ÁSZ jelentéstervezetét januárban küldte meg az ellenőrzöttek részére 15 napos észrevételezésre, jelenleg a beérkezett észrevételek feldolgozása zajlik. Az ÁSZ 2013-2015 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzési tapasztalatai a megújítás alatt lévő rendszerben tovább hasznosíthatók.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás megfelelősége a társadalom széles rétege számára élet- és vagyonvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű. Magyarország több mint 3000 településén a kémények ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását 2014-ben 54 közszolgáltató végezte. A közszolgáltatás a szolgáltatás megszervezését, a kémények műszaki állapotának felülvizsgálatát, tisztítását, az ezzel kapcsolatos műszaki követelmények érvényesítését, valamint a díjak beszedését foglalta magában.

 

Indokolt volt-e a kéményseprő-ipari rendszer átalakítása?

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2013-től hatályos, jelentős változásokat magában hordozó jogszabályi környezete 2016. június 30-áig volt érvényben, amely alapján a lakosság részére a közszolgáltatás három szereplő részvételével volt biztosított. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása 2013. január 1-től az egész megyére kiterjedően a megyeszékhely megyei jogú város önkormányzata kötelező feladata lett, kivéve azokat a településeket, amelyek saját vállalásuk alapján korábban önállóan látták azt el. A kéményseprő-ipari közszolgáltatást közszolgáltatók teljesítették. Mivel a közszolgáltatási feladat nem maradhat ellátatlan, ezért szerződéses közszolgáltató hiányában 2014. január 1-jétől a katasztrófavédelmi igazgatóság más településen működő közérdekű szolgáltatót jelölt ki az ellátásra. A kéményseprő-ipari szolgáltatás szakmai felügyeletét, tűzvédelmi hatóságként a katasztrófavédelmi igazgatóságok látták el.

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatási rendszer 2013-2015 közötti időszakára vonatkozó ÁSZ-ellenőrzés 2016 júniusában kezdődött meg

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatási rendszer 2013-2015 közötti időszakára vonatkozó ÁSZ-ellenőrzés 2016 júniusában kezdődött meg. A mindösszesen 60 helyszínen folytatott szabályszerűségi ellenőrzés az ellátásért felelős önkormányzatok és a közszolgáltatási szerződés alapján szolgáltatást végzők, valamint katasztrófavédelmi igazgatóság közszolgáltatással kapcsolatos feladatellátásának, a kontrollok megfelelőségének, továbbá a szolgáltatási díjakat szabályozó jogszabályok betartásának, a közszolgáltatóknak juttatott források elszámolásának szabályszerűségét értékelte. Az ÁSZ jelentéstervezetét az ellenőrzöttek részére 15 napos észrevételezésre januárban küldte meg, jelenleg a beérkezett észrevételek feldolgozása zajlik.

 

A 2016. júliustól hatályos jogszabályi változások hatására 2016 novemberétől 17 megye kéményseprő-ipari közszolgáltatása átkerült a katasztrófavédelmi igazgatóságok feladatkörébe, ezáltal jelenleg közel 2500 településen a katasztrófavédelmi igazgatóságok látják el a közfeladatot. Az ÁSZ hamarosan megjelenő jelentése értékeli, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás rendszere 2013-2015 között szabályszerűen működött-e, s ellenőrzési tapasztalatai a megújítás alatt lévő rendszerben tovább hasznosíthatók.

 

Czinder Enikő

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály