Hasznosultak a megállapítások egy állami társaságnál

2017-06-19 15:00:00   |   Feltöltötte: Dr. Kovács József

Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése keretében a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentésre megküldött intézkedési tervek összhangban vannak a számvevőszéki megállapításokkal, javaslatokkal.

 

A pomázi székhelyű Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.-t (Társaság) átalakulása következtében 2009. július 1-jén jegyezte be a Cégbíróság. A Társaság alapítója a magyar állam, a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolta. Az ellenőrzött időszakban, a Társaság fő tevékenysége a fekvőbeteg ellátás volt, de közhasznú tevékenységként folytatta az általános és szakorvosi járóbeteg-, mentális és szenvedélybeteg bentlakásos, idősek és fogyatékos bentlakásos betegek ellátását, valamint bentlakásos nem kórházi ápolását. A Társaság jelenleg Magyarország második legnagyobb ilyen tevékenységet folytató szerve.

 

 

A szabályszerűségi ellenőrzés során az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Társaság ügyvezetőjének, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának fogalmazott meg javaslatokat. (A nyilvánosságra hozott jelentést elolvashatja itt.)


Az ellenőrzöttek közreműködési kötelezettségüknek eleget téve elkészítették és megküldték intézkedési tervüket az ÁSZ részére. Az intézkedési tervekben tervezett intézkedések alkalmasak az ÁSZ által feltárt hiányosságok megszüntetésére, amelyről az ÁSZ elnöke értesítette az ellenőrzött szervezetek vezetőit.

 

Az intézkedési tervekben foglaltak megvalósítását, az intézkedések végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

 

Böröcz Imre
felügyeleti vezető

dr. Kovács József
számvevő gyakornok