Gyakorlati ismeretek a Belső kontroll Tudáscentrumban

2017-02-17 14:09:00   |   Feltöltötte: Gyaraki Henriette

Az Állami Számvevőszék Stratégiájával összhangban kiemelt fontosságú terület a vezetői utánpótlás körébe tartozó új munkatársak szakmai tudásának fejlesztése. Az Akadémia felkészíti a kijelölt új munkatársakat az ellenőrzésvezetés során rájuk váró kihívásokra.A második héten a csapatok újabb szempontok szerint, összehasonlító elemzéssel értékelték az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzéséről készült jelentéseket. 

 

A héten a második személyes konzultációra volt lehetősége a Vezetőképző Akadémia gyakorlati modulja résztvevőinek a Belső Kontroll Tudáscentrum mentoraival. Ennek egyik része az első héten kapott feladat megoldásával kapcsolatos visszajelzésről szólt. A 3-3  fős munkacsoportoknak „a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése” témájú, néhány hónapja készült jelentéseket kellett elemezniük a legjobb gyakorlat szempontjából. Az elemzési munka mellett a feladatnak szerves része volt magának az elemzési kritériumrendszernek a felállítása is. A mentorok részletesen értékelték a csoportok első heti munkaanyagait. A személyes találkozó lehetőséget biztosított a feladatmegoldás során felmerült kérdések részletes megvitatására, majd a csoportok további feladatokat és iránymutatást kaptak a következő heti munkához.

 

 Vezetőképző Akadémia - Belső kontroll Tudáscentrumban

 

Új gyakorlati feladatként a számvevők a megismert és feldolgozott jelentéseket már nem egyedileg értékelték, hanem - az előző heti munka eredményét is felhasználva - összehasonlító elemzést készítettek a mentorok által adott iránymutatás szerint.

 

Vezetőképző Akadémia - Belső kontroll Tudáscentrumban

 

A számvevők az újonnan kapott szempontok mentén elvégezték a jelentések összehasonlító értékelését, részletesen megvitatták az egyes jelentések hasonlóságait és különbözőségeit, a vonatkozó ellenőrzési program követelményeivel való összhangjukat, valamint tovább tanulmányozták a kapcsolódó jogszabályi és módszertani hátteret.


A feladat zárásaként a csoport a második heti munkája eredményét írásban összegezte és válaszait eljuttatta a mentorok részére.

 

Vezetőképző Akadémia gyakorlati moduljának résztvevői

Gyaraki Henriette

Számvevői iroda