Észrevételezésen újabb zenekar jelentéstervezete

2017-09-12 14:49:00   |   Feltöltötte: Jakab Alexandra

Elkészült a jelentéstervezet a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzéséről. Az Állami Számvevőszék a törvényi előírásnak megfelelően megküldte a jelentéstervezetet az ellenőrzött társaság és a tulajdonos önkormányzat vezetőinek, akiknek tizenöt nap áll rendelkezésre észrevételeik ÁSZ részére történő megküldésére.

 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ellenőrzése kiemelten fontos a vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Alapvető követelmény, hogy gazdálkodásuk, működésük szabályszerű, az általuk szolgáltatott adatok minél megbízhatóbbak legyenek. A feladatellátás költségeinek, ráfordításainak alakulása a lakosság széles rétegét érinti.

 

 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2014-től folyamatosan ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő cégeket. Ezúttal a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. (Társaság) és a kizárólagos tulajdonos Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat (Önkormányzat) ellenőrzésére került sor a 2012-2015. közötti időszakra vonatkozóan.
A Társaságot az Önkormányzat a 2001. évben alapította, alaptevékenysége nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint kulturális tevékenység, ezen belül előadó-művészet. A zenekar kiemelt minősítésű zeneművészeti szervezet. A Társaság a közhasznú feladatok mellett vállalkozási tevékenységet – hangfelvétel készítését, folyóirat kiadást – is végzett.


Az ellenőrzés az alábbi területekre fókuszált:
• az Önkormányzat tulajdonosi joggyakorlása szabályszerű volt-e;
• a Társaság vagyongazdálkodása szabályszerű volt-e, fizetőképessége biztosított volt-e a gazdálkodás során;
• a Társaság bevételeinek és ráfordításainak elszámolása, valamint az önköltségszámítás és árképzés szabályszerű volt-e.


A helyszíni ellenőrzést követően összeállított jelentéstervezetet az ÁSZ elnöki értekezlete megtárgyalta és elfogadta. Az ÁSZ az ellenőrzésekről készült jelentéstervezetet az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdése alapján megküldte az érintett vezetőknek, akik az ellenőrzések megállapításaira tizenöt napon belül írásban tehetnek észrevételeket. Az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdése alapján az ÁSZ a beérkezett észrevételekre harminc napon belül írásban válaszol. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket a számvevőszéki jelentések szövegezésénél figyelembe veszi, az el nem fogadott észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a jelentésekben.


A jelentéstervezet nem nyilvános, a végleges jelentés nyilvánosságra hozataláról az ÁSZ tv. 32. § (3) bekezdése alapján az ÁSZ gondoskodik.

 

dr. Horváth Margit
felügyeleti vezető helyettese

Pulay Gyula Zoltán
felügyeleti vezető megbízásából

Kántor Ilona
számvevő vezető főtanácsos