Észrevételezésen Mohács város jelentéstervezete

2017-04-20 10:55:00   |   Feltöltötte: Dr. Ruzsits Virág Veronika

A belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzéséről szóló jelentés tervezetét az Állami Számvevőszék elnöke megküldte Mohács Város Önkormányzata polgármestere és a Mohácsi Polgármesteri Hivatal jegyzője részére. Az ellenőrzés megállapításaira a polgármester és a jegyző az ÁSZ törvényben foglalt 15 napos határidőt figyelembe véve észrevételt tehet.

Az önkormányzatok belső kontrollrendszere megfelelőségét, befektetési tevékenysége szabályszerűségét értékelő témacsoportos ellenőrzések keretében Mohács városnál értékelésre került, hogy:

 

  • a belső kontrollrendszer egyes pillérei biztosították-e a befektetési tevékenységek szabályszerű végzését a 2011-2015. években?
  • az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése a 2015. évben szabályszerű volt-e, az biztosította-e a közpénzfelhasználás szabályosságát, a nemzeti vagyonnal történő felelős gazdálkodást?
  • az egyes befektetésekkel kapcsolatos döntéshozatal és a döntések végrehajtása, az egyes befektetések számviteli elszámolása, nyilvántartása szabályszerű volt-e?

 

 

A polgármester és a jegyző az ÁSZ törvény előírásai alapján a jelentéstervezet átvételétől számított 15 napon belül élhet észrevételezési jogával. A beérkező észrevételben foglaltak elfogadásáról, illetve elutasítás esetén annak indokolásáról az ÁSZ elnöke írásbeli tájékoztatást ad az ellenőrzött szervezetek vezetői részére, ezen túl a közzétételre kerülő ÁSZ jelentés összeállításánál az észrevétel hasznosításra kerül.

 

 

Renkó Zsuzsanna
felügyeleti vezető

 

Komonszky Krisztina
számvevő főtanácsos