Észrevételezésen Heves jelentéstervezete

2017-05-19 11:43:00   |   Feltöltötte: Hódi Krisztina

Az Állami Számvevőszék az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése során a Heves megyei Heves város ellenőrzéséről készült jelentéstervezetét 15 napos észrevételtétel lehetőségének biztosítása céljából küldte meg az önkormányzat polgármestere részére.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal és javaslatokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

 

Az Elnöki értekezleten elfogadásra került Heves Város Önkormányzatának utóellenőrzéséről készített nem nyilvános jelentéstervezete. A benne foglalt ellenőrzési megállapításokat az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdése alapján megküldte az ellenőrzött szervezet vezetője részére észrevételtétel lehetőségének biztosítása céljából. Az érintett önkormányzat polgármestere a számvevőszéki jelentéstervezet kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül írásban észrevételt tehet.

 

Észrevételezésen Heves jelentéstervezete

 

Az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdése alapján az ÁSZ a beérkezett észrevételekre harminc napon belül a polgármesternek írásban válaszol. A figyelembe vett észrevételek alapján módosítja a jelentéstervezet ellenőrzési megállapítását, a figyelembe nem vett észrevételeket az ÁSZ a számvevőszéki jelentésben indoklás mellett feltünteti.

 

Dr. Benedek Mária
felügyeleti vezető

 

Hódi Krisztina
számvevő gyakornok