Észrevételezésen a Volánbusz Közlekedési Zrt. jelentéstervezete

2017-09-12 14:40:00   |   Feltöltötte: Jakab Alexandra

Elkészült a jelentéstervezet az állami tulajdonban lévő Volánbusz Közlekedési Zrt. ellenőrzéséről. Az Állami Számvevőszék a törvényi előírásnak megfelelően megküldte a jelentéstervezetet az ellenőrzött társaság és a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezetőjének. Az ellenőrzött szervezeteknek tizenöt nap áll rendelkezésükre a jelentéstervezetben foglaltakkal kapcsolatos észrevételeik megtételére.

 

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzése kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Gazdálkodásuk jellemzően a közérdeklődés és a média figyelmének középpontjában áll, amihez hozzájárul a gazdálkodásuk körébe tartozó – közvetlen vagy közvetett állami tulajdonú – vagyon nagysága, illetve az általuk ellátott közszolgáltatások minősége és hatékonysága.

 

 


Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) stratégiájában célul tűzte ki az államháztartáson kívül működő szervezetek ellenőrzését, mely hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. A stratégiával összhangban került sor a Volánbusz Közlekedési Zrt. ellenőrzésére a 2012-2015. évekre vonatkozóan.
A Volánbusz Közlekedési Zrt. (Társaság) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társasági portfólió része, 100%-ban állami tulajdonú részvénytársaság. A Társaság nem tartozott a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek közé. A Társaság fő tevékenységét alkotta, az értékesítés nettó árbevételének mintegy 79-88%-át tette ki a közszolgáltatói – ezen belül a belföldi helyközi, távolsági menetrend szerinti, budapesti agglomerációs helyközi menetrend szerinti, és a helyi menetrend szerinti személyszállítási – feladatok ellátása. A Társaság tevékenységi körében a volumenében meghatározó terület, a menetrend szerinti közlekedés volt.


Az ellenőrzés az alábbi területekre fókuszált:
• a tulajdonosi joggyakorlás szabályszerű volt-e;
• a Társaság működésének szabályozottsága megfelelt-e az előírásoknak;
• a Társaságnál a pénzügyi-számviteli, adatszolgáltatási és ellenőrzési feladatok ellátása szabályszerű volt-e.


A helyszíni ellenőrzést követően összeállított jelentéstervezetet az ÁSZ elnöki értekezlete megtárgyalta és elfogadta. Az ÁSZ az ellenőrzésekről készült jelentéstervezetet az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdése alapján megküldte az érintett vezetőknek, akik az ellenőrzések megállapításaira tizenöt napon belül írásban tehetnek észrevételeket. Az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdése alapján az ÁSZ a beérkezett észrevételekre harminc napon belül írásban válaszol. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket a számvevőszéki jelentések szövegezésénél figyelembe veszi, az el nem fogadott észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a jelentésekben.


A jelentéstervezetek nem nyilvánosak, a végleges jelentések nyilvánosságra hozataláról az ÁSZ az ÁSZ tv. 32. § (3) bekezdése alapján gondoskodik.

 

dr. Horváth Margit
felügyeleti vezető helyettese

Pulay Gyula Zoltán
felügyeleti vezető megbízásából

Kántor Ilona
számvevő vezető főtanácsos