Elnöki értekezlet előtt két újabb utóellenőrzés jelentéstervezete

2017-04-20 16:30:00   |   Feltöltötte: Molnár Zsuzsanna

Az Állami Számvevőszék befejezte az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzését a Budapesti Műszaki Gazdaságtudományi Egyetem és a Széchenyi István Egyetemnél. Az ellenőrzések ütemtervének megfelelően elkészült a két egyetem utóellenőrzéséről szóló jelentéstervezet és beterjesztésre került az ÁSZ elnöki értekezlete elé.

Az utóellenőrzés megállapításait tartalmazó jelentéstervezetek az elnöki értekezletre történő benyújtás előtt alapos minőségbiztosítási fázisokon mentek keresztül. A jelentéstervezetek célra tartottságát, alátámasztottságát segítette a felügyeleti vezető ellenőrzésvezetővel tartott háromnegyedidős egyeztetése, melyre a jelentéstervezetek írása idején került sor.

 

Az elnöki értekezleten történő tárgyalást megelőzően a támogató osztályok véleményezik a jelentéstervezeteket, vizsgálják az ellenőrzési programnak való megfelelőséget, valamint a megállapítások jogszabályi alátámasztottságát. A lényegesség és az objektivitás elvei szerint elkészített jelentéstervezetekkel kapcsolatban a szakszerűség mellett fontos a jelentéstervezetek világos, érhető mondatszerkesztése, közérthetősége is.

 

A többszintű minőségbiztosítási folyamat hozzájárul ahhoz, hogy a számvevőszéki jelentéstervezetek a szakmaiság, megalapozottság követelményeinek eleget tegyenek.

 

 

 

A jelentéstervezeteket a támogató osztályok által adott észrevételekkel és véleményekkel együtt az Állami Számvevőszék Elnöki Értekezlete május elején fogja tárgyalni.

 

Molnár Zsuzsanna
ellenőrzésvezető