Elindult Szászvár egyik gazdasági társaságának ellenőrzése

2017-08-11 13:15:00   |   Feltöltötte: Dr. Szabó Béla

Az Állami Számvevőszék 2017. évi II. féléves ellenőrzési tervének megfelelően elindult a 13. témasorszámú „Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése” alapján a Szászvári Településüzemeltetési Nonprofit Kft. ellenőrzése.

 

Az önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ellenőrzése kiemelten fontos a vagyon megőrzése, megóvása érdekében, valamint a kormányzati szektor elszámolásaiban megjelenő önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetek esetében, amelyekkel szemben alapvető követelmény, hogy gazdálkodásuk, működésük szabályszerű, az általuk szolgáltatott adatok minél megbízhatóbbak legyenek. A feladatellátás költségeinek, ráfordításainak alakulása a lakosság széles rétegét érinti.

 

Elindult Szászvár egyik gazdasági társaságának ellenőrzése

 

Az Állami Számvevőszék 2017. évi II. féléves ellenőrzési tervének megfelelően elindult ellenőrzés az ellenőrzött szervezetnél azt értékeli, hogy az önkormányzat a vagyongazdálkodási tevékenysége során szabályszerűen gyakorolta-e tulajdonosi jogait; a gazdasági társaság szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége, bevételeinek és ráfordításainak elszámolása megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak; a gazdasági társaság kötelezettségállománya jelent-e kockázatot a működésre, valamint a gazdálkodás átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében biztosítva volt-e a szolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással.

 

Az ellenőrzés kiterjed továbbá annak megítélésére is, hogy a kormányzati szektorba sorolt önkormányzati tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodásának a kormányzati szektor hiányára és az államadósságra befolyással bíró elemei a jogszabályi előírásoknak megfeleltek-e.

 

A 2013. január 1-jétől 2016. december 31-éig tartó ellenőrzött időszak vonatkozásában lefolytatott ellenőrzésnek köszönhetően az Állami Számvevőszék hozzájárul az integritás alapú, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás megteremtéséhez.

 

Dr. Nagy Judit
ellenőrzésvezető