Elfogadta az ÁSZ elnöke Jászszentandrás intézkedési tervét

2017-06-16 10:22:00   |   Feltöltötte: Dr. Erdei Noémi

Az ÁSZ elnöke „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Jászszentandrás” című számvevőszéki jelentésben szereplő – intézkedést igénylő megállapítások alapján megfogalmazott – javaslatok hasznosítására készített intézkedési tervet elfogadta.

A több mint 2 ezer lakosú község ellenőrzésére a belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének, továbbá egyes befektetési döntéseinek, a döntések végrehajtásának és elszámolásának szabályszerűségi ellenőrzése keretében került sor. Az ÁSZ 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan ellenőrizte és értékelte az önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítását, továbbá azt, hogy egyes elemeinek működtetése biztosította-e a közpénzfelhasználás szabályosságát. Ellenőrizte továbbá, hogy a 2011. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakban az önkormányzat egyes befektetési döntései és azok végrehajtása, elszámolása megfelelt-e a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályozásoknak, a kialakított kontrollrendszer támogatta-e a befektetési tevékenység szabályszerűségét.

 

 

A nyilvánosságra hozott ÁSZ jelentés szerint Jászszentandrás Községi Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének hiányosságai miatt a közpénzfelhasználás szabályossága nem volt biztosított. A befektetési döntések nem voltak szabályszerűek, mivel a döntéshozó meghozatalukra nem rendelkezett hatáskörrel. Az önkormányzatnak az integritás szemlélet érvényesülése érdekében még fejlődést kell elérnie.

 

Az ÁSZ a feltárt hiányosságok megszüntetésére javaslatokat fogalmazott meg a polgármester és a jegyző számára.

 

2011-től az ÁSZ törvény előírása alapján az ellenőrzött szervezeteket intézkedési terv készítési kötelezettség terheli, melynek a jogszabályban meghatározott határidőig kell eleget tenniük. Az intézkedési terv rendelkezései összhangban álltak az ellenőrzés során tett intézkedést igénylő megállapításokkal, javaslatokkal.

 

Az ÁSZ Elnöke levélben tájékoztatta a polgármestert és a jegyzőt az intézkedési terv megfelelőségéről, egyben felhívta az ellenőrzött szervezet vezetőinek a figyelmét, hogy az intézkedési terv végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

 

Az Önkormányzat ellenőrzéséről szóló, 17040 számú ÁSZ jelentés az interneten a www.asz.hu oldalon érhető el.

 

Renkó Zsuzsanna
felügyeleti vezető

 

Komonszky Krisztina
számvevő főtanácsos