Dr. Handó Tünde: Helyesen cselekedni akkor is, ha senki nem látja

2016-11-17 10:58:02   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

"A Hivatal kiemelt stratégiai céljai között szerepel a bírósági szervezet integritása, az ítélkezési és igazgatási munka átláthatósága, kiszámíthatósága és ellenőrzöttsége" – jelentette ki Handó Tünde a korrupció elleni nemzeti összefogás 5. évfordulóján rendezett eseményen. Az Országos Bírói Hivatal (OBH) elnöke hangsúlyozta: a korrupció elleni védekezésben kiemelt szerepe van azoknak a képzéseknek, melyek hozzásegítik az embereket a potenciálisan kockázatokat rejtő helyzetek felismeréséhez.

Az integritás, a korrupció elleni küzdelem legfontosabb feladata, hogy megalapozza az emberek bizalmát azzal kapcsoltban, hogy a közügyek rendben zajlanak – kezdte előadását Handó Tünde. Az Országos Bírói Hivatal elnöke leszögezte: a bíróságok integritását biztosító szervezeti, működési rendszer kialakítását a kezdetektől fogva kiemelt feladatának tekinti. Szem előtt tartja azt a 2011-ben aláírt közös nyilatkozatban foglalt kötelezettségvállalást, amely a korrupció elleni hatékony fellépés fontosságát hangsúlyozta. Elkötelezettsége abban is tükröződik, hogy 2012 óta a kiemelt stratégiai céljai között szerepel a bírósági szervezet integritása, az ítélkezési és igazgatási munka átláthatósága, utóbbi kiszámíthatósága és ellenőrzöttsége.

 

Az integritás, a korrupció elleni küzdelem legfontosabb feladata, hogy megalapozza az emberek bizalmát azzal kapcsoltban, hogy a közügyek rendben zajlanak – kezdte előadását Handó Tünde


Az elnök asszony emlékeztetett: a Hivatal 2012-ben elindította a biztonságtudatot fókuszba helyező „Awareness Programot”, melynek képzései során a bírák és igazságügyi alkalmazottak tájékozódhatnak a munkájukat érintő biztonsági kérdésekről. Véleménye szerint a korrupció megelőzéséhez és a potenciálisan veszélyes helyzetek felismeréséhez komoly felkészültségre van szükség; a program ezt hivatott elősegíteni.


Az OBH elnöke kitért Bírósági Integritás Munkacsoport bemutatására is, mely szintén 2012 óta működik. A munkacsoport tagjai – különböző bíróságokon, különböző ügyszakokban tevékenykedő vezetők, bírák – megvitatják a legfontosabb, integritást érintő szakmai kérdéseket és kidolgozzák az ezekkel kapcsolatos igazgatási intézkedési javaslatokat. E mellett az Országos Bírói Tanács kezdetben megfigyelőként, majd 2015-től teljes jogú tagként vesz részt az Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Hálózatának szakmai munkájában, ahol a bírói függetlenség és etika európai normáival szervezeti szinten foglalkoznak.

 

A galéria megtekintéséhez kattintson a képre!


Az elnök asszony szerint kiemelkedő lépés volt a bírósági szervezet integritásának teljesebbé tétele felé vezető úton a bírák Etikai Kódexének 2015. január 1-jei hatályba lépése. A kódex a „Bangalore-i elvek” alapján fogalmaz meg morális elvárásokat a bírákkal szemben a függetlenség, az összeférhetetlenség, a méltóság, a gondosság, a tisztesség, a tisztelet és az együttműködés elvei alapján.

 


„2015 novemberében a bírák által kitöltött integritás kérdőíven keresztül felmértük a bíróságok integritási helyzetét, a bírák tudatosságát az integritást sértő és veszélyeztető helyzetek elkerülésében. A kérdőív tapasztalatait felhasználva, a legérzékenyebb területekre fókuszálva dolgoztuk ki az Integritási Szabályzat tervezetét” – idézte fel Handó Tünde. Ennek alapján 2016. január 1-jén hatályba lépett a bíróságok igazgatásáról szóló szabályzat, amely az igazgatási tevékenység szabályozásán keresztül biztosítja az igazgatási munka átláthatóságát, kiszámíthatóságát és ellenőrizhetőségét. Szintén januárban készült el a bírósági szervezet integritás térképe. Az OBH az idei év elején a témában konferenciát is rendezett, melynek során a résztvevők előadásokat hallhattak az igazságszolgáltatási tevékenység és a bíróság integritási veszélyeztetettségéről, a lehetséges veszélyhelyzetekről, illetve azok kezelésének gyakorlati tapasztalatairól.

 

„2015 novemberében a bírák által kitöltött integritás kérdőíven keresztül felmértük a bíróságok integritási helyzetét, a bírák tudatosságát az integritást sértő és veszélyeztető helyzetek elkerülésében. A kérdőív tapasztalatait felhasználva, a legérzékenyebb területekre fókuszálva dolgoztuk ki az Integritási Szabályzat tervezetét” – idézte fel Handó Tünde.


2016. július 1-jén hatályba lépett az Integritási Szabályzat, melynek célja a bírósági szervezet integritásának biztosítása, valamint az átláthatóság, a felelősség, a pártatlanság és a tisztességes eljárás, illetve az integritást sértő magatartásokkal szembeni egységes és arányos fellépés garantálása. A szervezet elnöke szerint a szabályzat egyik kézzelfogható eredménye, hogy az OBH-nak, valamennyi ítélőtáblának és törvényszéknek van kijelölt integritásfelelőse, akik feladata a többi között a bírósági szervezet integritását érintő bejelentéseknek a fogadása, gyűjtése, elemzése, értékelése, a kezelésükhöz szükséges vezetői intézkedések meghozatalának elősegítése.

 

„Még az idén néhány kérdéssel kiegészítve ismételten kiadjuk a bírák integritás kérdőívét, annak felmérése érdekében, hogy az eddigi erőfeszítéseink milyen eredményre vezettek, illetve mely területeken van szükség további intézkedésekre. Mindezek mellett folyamatban van egy országosan egységes ügyelosztási rend, sablon kidolgozása is” – vázolta fel Handó Tünde. Az OBH elnöke előadása végén úgy határozta meg az integritás fogalmát, hogy az nem más, mint helyesen cselekedni akkor is, mikor senki nem látja.

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály