Domokos László: az ÁSZ a mintaintézménnyé válás útján

2015-03-23 09:49:00

Az Állami Számvevőszék újjáalakulásának 25. évfordulója alkalmából újabb „Jó gyakorlatok!” konferenciát szervezett, melynek témája ez alkalommal „Transzparencia és integritás a közszférában”. A szakmai rendezvényen Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke bemutatta a Számvevőszék szerepét a közpénzek védelmében és a korrupció elleni küzdelemben.

Domokos László megemlékezéssel kezdte előadását az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról, valamint rövid történelmi áttekintést nyújtott az Állami Számvevőszék megalakulásának körülményeiről és társadalmi szerepéről. „A 167 évvel ezelőtti események meghatározták Magyarország újkori történelmének alakulását, letették a magyar demokrácia alapjait.” – mondta az ÁSZ elnöke, majd hozzátette, „az Állami Számvevőszék létrehozása, megalapítása, és története közvetlenül kapcsolódik az 1848/49-es forradalom és szabadságharchoz, az ÁSZ társadalmi helye és szerepe a magyar demokrácia alapjaiban gyökeredzik.”

 

A bevezető után Domokos László rátért a 2011 áprilisában hatályba lépett új Alaptörvény és az új számvevőszéki törvény jelentőségére, amely új időszámítás kezdetét jelenti, nem csupán közjogi, de közpénzügyi értelemben is meghatározza Magyarország jövőképét. „Végérvényesen lezárult a következmények nélküli ellenőrzések korszaka Magyarországon azzal, hogy a törvény közreműködési és intézkedési terv-készítési kötelezettséget ír elő az ellenőrzöttek részére. Ezen kötelezettségek megsértését pedig – végső eszközként – immár büntetőjogi következmények is sújthatják.” – hangsúlyozta az ÁSZ elnöke.

 

Fontos változásként nevezte meg, hogy minden számvevőszéki jelentés nyilvános lett, amely garantálja az ellenőrzött szervezet, másrészt az ellenőrzés eredményeinek átláthatóságát. A jelentések az Állami Számvevőszék honlapján megtekinthetőek a nyilvánosságra hozatalt követően. Az ÁSZ céljainak elérése érdekében stratégiai területként kezeli a társadalmi szintű tájékoztatást, amelynek jegyében 2011-től az ÁSZ Hírportál folyamatosan tájékoztatást nyújt az ellenőrzési tevékenység egyes szakaszaiban végzett feladatokról, valamint a Számvevőszék napi működéséről.

 

Domokos László hangsúlyozta, hogy az ÁSZ az ellenőrzési alaptevékenység mellett kiemelten és tudatosan kezeli tanácsadó, elemző funkciónkat is. „Célunk, hogy az ellenőrzések mellett elemzéseinkkel, tanulmányainkkal, hozzájáruljunk a közszolgáltatásokat biztosító intézmények és rendszerek hatékonyabb működéséhez. Ellenőrzéseink, elemzéseink hasznosulásával olyan pozitív változásokat indítsunk el, illetve támogassuk fenntartásukat, amelyek kedvező hatással vannak a magyar polgárok mindennapi életére.” – emelte ki.

 

A Számvevőszék társadalmi szerepvállalásának területe is folyamatosan bővül, erre vonatkozóan kiemelte: „Küldetésünknek tekintjük az integritási kultúra terjesztését, a közszféra korrupciós kockázatainak feltérképezését, ezért idén már ötödik alkalommal végezzük el a holland mintára készülő Integritás-felmérésünket. A társadalmi felelősségvállalás jegyében pedig aktív résztvevői vagyunk a magyar lakosság pénzügyi kultúráját fejlesztő összefogásnak, az erre irányuló kezdeményezéseknek.”

 

 

Az ÁSZ elnöke rámutatott, hogy a 2011-es új törvény megalapozta és elősegítette a függetlenség, mint garanciális elem gyakorlatba történő átültetését. Ez összhangban van az ENSZ 2011. december 22-én elfogadott határozatával, amely szerint „a számvevőszékek csak akkor tudják feladataikat objektíven és eredményesen ellátni, ha függetlenek az ellenőrzött szervezettől és védettek a külső befolyástól. Magyarország az új törvénnyel az egyik első olyan ország a világon, amely teljes mértékben eleget tett az erre irányuló elvárásoknak.

 

Ezt követően a Számvevőszék ellenőrzési tervének szerepéről szólt, amely a szigorú nemzetközi sztenderdeket irányadónak tekintő módszertan és kidolgozott ellenőrzési programon alapul.

 

Domokos László rámutatott, hogy az Állami Számvevőszék egy hivatal, nem hatóság vagy bíróság. A számvevőszéki ellenőrzések elsődleges célja, hogy hozzáadott értéket teremtsenek. Nem lehet cél a csak önmagáért való elmarasztalás, sokkal inkább a szabályszerű és hatékony működési környezet megteremtése. Az ÁSZ törekvése, hogy a jó gyakorlatok közreadásával megelőzze a helytelen gazdálkodást, és támogassa a közpénzzel, közvagyonnal való hatékonyabb, eredményesebb gazdálkodást.

 

Az elmúlt esztendők az „értékőrző megtartás és megújulás” jegyében teltek az Állami Számvevőszék életében. A cél olyan Számvevőszék létrehozása, amely rugalmasan képes reagálni az aktuális kihívásokra, de képes támaszkodni a közös intézményi tudásra is. Emellett képes alkalmazni a legújabb ellenőrzési módszereket, átláthatóan, elszámoltathatóan működik és célszerűen bánik a rá bízott közpénzekkel.

 

 

Az ÁSZ Stratégiájával kapcsolatban leszögezte, hogy az Állami Számvevőszék: „szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, és hozzájáruljon a jó kormányzáshoz”. Kiemelte, hogy a Számvevőszék élen jár több, nemzetközi szinten is rendkívül aktuális területen. Ilyenek a számvevőszéki átláthatóság, az integritás vagy éppen az innováció.

 

Mint arra rávilágított: újraértelmeztük az ellenőrzések teljes folyamatát: a tervezéstől, a kockázatelemzésen, a témaválasztáson, a minőségirányításon és az erőforrás-tervezésen át, az ellenőrzések végrehajtásán keresztül egészen a hasznosulásig. Emellett a támogató osztályok szerkezete is átalakult, megújítva munkájuk értelmét és feladatait. „Olyan egymásra épülő mátrix jellegű szervezetet és ellenőrzési folyamatot építettünk föl, amelyben minden számvevő munkája hozzáadott értéket teremt, hozzájárul a közös céljaink megvalósításához, és Magyarország egészét szolgálja.”

 

Az előadás zárásaként Domokos László elmondta, hogy az állami szervek számvevőszéki ellenőrzései megerősítik a társadalmi bizalmat, elősegítik az adófizetői érdekek védelmét és érvényesülését. Az Állami Számvevőszék munkájával hozzájárul a közigazgatás hatékonyságának, elszámoltathatóságának, eredményességének és átláthatóságának megerősítéséhez.

 

Célunk, hogy mintaintézmény legyünk, hiszen legfőbb ellenőrző intézményként csak ebben az esetben tudunk hitelesek maradni és valódi sziklaszilárd viszonyítási pontként szolgálni a körülöttünk rendkívül gyorsan változó világban, természetesen, úgy, ha mi magunk is képesek vagyunk a folyamatos megújulásra és reagálásra. – fejezte be előadását Domokos László.

 

Domán Karolina

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály