Minőségirányítás és adatösszehasonlítás a V4+2 találkozón

2017-09-13 11:00:00   |   Feltöltötte: Dr. Véber Emília

A minőségirányítás és a nemzetközi adatösszehasonlítás került a középpontba a V4+2 országok idei számvevőszéki találkozóján. A szlovákiai Iglóban megrendezett eseményen a cseh, a lengyel, a szlovén, az osztrák, a magyar és a szlovák számvevőszék is magas szinten képviseltette magát. Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke az ÁSZ minőségbiztosítási rendszeréről és ellenőrzési folyamatáról tartott előadást. Az eseményen az ÁSZ átvette a hat ország számvevőszékét tömörítő csoport vezetését, 2018-ban Magyarországon rendezik meg a találkozót.

Az elnöki találkozó első napján a cseh számvevőszék részéről Štefan Kabátek és Ľubica Gazdová bemutatta a BIEP projekt előrehaladását. A projektet a tavaly szeptemberi elnöki találkozón indították el a V4+2 számvevőszékek. A projekt célja, hogy elősegítse a számvevőszékek közötti információáramlást, valamint lehetővé tegye az ellenőrzések során felhasznált adatok, valamint azok eredményeinek összehasonlítását.

 

A BIEP projekt az információkhoz való korlátlan hozzáférés elvén (ISSAI 10), az információ gyűjtési mechanizmus kidolgozásának kötelezettségén (ISSAI 12), valamint a kooperatív ellenőrzésekre vonatkozó irányelven (ISSAI 5800) nyugszik, melyet az audit kritériumok után való szüntelen kutatás hívott életre. Az előadók kiemelték a benchmarking, azaz a a nemzetközi adatösszehasonlítás teljesítmény ellenőrzésben játszott, egyre nagyobb jelentőséghez jutó szerepét, amit az előre meghatározott nemzeti kulcsindikátorok hiánya indukál. Maga a BIEP projekt azonban több ennél, mivel az értelmezhető a koordinált ellenőrzés egy újabb, kötetlenebb megközelítéseként is. Itt az ellenőrző szervek olyan együttműködéséről van szó, melyhez bármelyik stádiumban bekapcsolódhat bármely – tehát nem csak V4+2 – ország számvevőszéke.

 

BIEP project előrehaladásának bemutatása

 

A jelenleg futó BIEP projekt az ingatlanok használatának állami szabályozása témáját célozta feldolgozni, melynek eddigi eredményeit Radka Domanská, a cseh számvevőszék képviselője mutatta be. A témában nemzetközi összehasonlítást végeztek, előre meghatározott indikátorok alapján (hasznos alapterület, fenntartási költség, bérbeadásból származó bevétel, stb). Az összehasonlításhoz Magyarországról, Egyesült Királyságtól, Ausztriától és Szlovákiából érkeztek adatok. Az előadó hangsúlyozta, hogy a BIEP projekt kiváló eszköznek bizonyult az indikátorok azonosítására, és arra, hogy új területeket vonjanak közös ellenőrzés alá.

 

Az elnöki találkozó másik hangsúlyos témája az ellenőrzési folyamat minőségbiztosítása volt. A témához kapcsolódóan Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke részletesen bemutatta az ÁSZ hét szakaszra tagozódó számvevőszéki ellenőrzésébe épített kontrol pontokat. Domokos László előadásában hangsúlyozta, minden számvevőtől elvárás, hogy ismerje a számvevőszék minőségirányítási politikáját. Kiemelte és bemutatta számvevőszéki ellenőrzéseink minőségbiztosításának sajátosságait, valamint újdonságait. Előadásában kitért arra is, hogy miként hasznosította az ÁSZ a kommunikációs témában végrehajtott peer review, valamint IntoSAINT sztenderd szerint elvégzett intézményi önértékelés eredményeit.

 

Domokos László bemutatta az ÁSZ számvevőszéki ellenőrzésébe épített kontrol pontokat

 

A találkozón a lengyel, az osztrák, a szlovák és a megfigyelőként meghívott moldáv számvevőszék is bemutatta intézménye minőségbiztosítási rendszerét, valamint a rendszer működtetése közben tapasztalt kihívásokra adott válaszait. Figyelmet érdemel az osztrák számvevőszék azon gyakorlata, miszerint a jelentés véglegesítése előtt azt egy un. "peer reader" is felülvizsgálja kifejezetten minőség biztosítási szempontból. A "peer reader" egy olyan tapasztalt – általában vezető beosztású számvevő, aki nem vett részt az adott ellenőrzésben, és napi munkáját olyan területen, vagy igazgatóságon végzi, amely nem hozható közvetlenül összefüggésbe az adott ellenőrzéssel.

 

A V4+2 elnöki találkozó szervezésében érvényesülő rotációs rendszer szerint minden évben más számvevőszék szervezi a találkozót. Jövőre az Állami Számvevőszék látja vendégül az együttműködésben résztvevő számvevőszékeket. A talákozó első napjának lezárásaként Domokos László átvette Karol Mitrík szlovák számvevőszék vezetőjétől a V4+2 elnökségének jelképét.

 

Domokos László átvette Karol Mitrík szlovák számvevőszék vezetőjétől a V4+2 elnökségének jelképét

 

Az elnöki találkozó a következő napon a számvevőszékek különböző analitikus eljárásainak bemutatásával folytatódik.

 

 

 

 

 

Dr. Véber Emilia
Elvi Módszertani és Nemzetközi Osztály