Átláthatóak-e a közpénz-befektetések? – elemzés készül

2017-08-11 12:28:00   |   Feltöltötte: Dr. Erdei Noémi

Az Állami Számvevőszék által az elmúlt időszakban végzett egyes önkormányzati ellenőrzései érintették az ellenőrzött szervezetek szabad pénzeszközei terhére végrehajtott befektetések szabályszerűségét is. A mostanáig lezárt ellenőrzések száma és ezek végrehajtása során szerzett tapasztalatok indokolttá tették, hogy az ÁSZ az ellenőrzések során e tárgyban tett főbb megállapításait és következtetéseit elemzés keretében összegezze.

Az Állami Számvevőszék stratégiájában célul tűzte ki, hogy az önkormányzatok ellenőrzése során azok pénzügyi, gazdasági helyzetét értékeli, kockázatait feltárja. Feladatkörében elemzéseket és tanulmányokat készíthet.

 

 

Az ellenőrzésekről készült jelentések az egyes önkormányzatoknál feltárták az egyes befektetési döntéseiknél, azok végrehajtásánál és a befektetések elszámolásánál jelentkező hiányosságokat, hibákat, továbbá bemutatták az alkalmazott jó gyakorlatokat. Ugyanakkor szükség van az ellenőrzések során tapasztaltak rendszerszerű értékelésére, melyek legjobban a számvevőszéki jelentésekben megfogalmazott megállapítások, következtetések és javaslatok elemzése révén érhető el.

 

A most indult elemzés célja, hogy bemutassa az önkormányzatok befektetési tevékenységét érintő szabályozási környezetet, a számvevőszéki ellenőrzési tapasztalatok alapján összefoglalja a befektetési tevékenységgel kapcsolatban felmerült szabályozási hiányosságokat, a befektetési döntések és végrehajtásuk, továbbá a számviteli nyilvántartásuk során tapasztalt problémákat és azok következményeit.

 

Renkó Zsuzsanna
felügyeleti vezető

 

Timár Balázs
projektvezető