A MIMO átdolgozta a Minőségirányítási Útmutatót

2017-03-20 11:05:00   |   Feltöltötte: Mészáros Anna

Az Állami Számvevőszék minőségirányítási rendszerének fejlesztése érdekében a nemzetközi standardok figyelembevételével Minőségirányítási Útmutatót készített, melynek felülvizsgálatát 2017 februárjában tette meg.

 

A minőségirányított működés számvevőszéki alapelvei közül kiemelkedő fontosságú a minőségre irányuló folyamatok és eljárások folyamatos és rendszeres felülvizsgálata és fejlesztése.

 

 

Az ISSAI 40 előírásai, útmutatásai figyelembevételével elkészített Minőségirányítási Útmutató minőségközpontú gondolkodásra ösztönöz, amelyben az ÁSZ szervezeti egységei aktívan vesznek részt. Maguk alakítják ki – az Útmutatóban foglaltak segítségével – folyamataikat, eljárásaikat, amelyek a minőség biztosítására leginkább alkalmasak. Az Útmutató szem előtt tartásával történik meg a minőségirányítási rendszer felülvizsgálata, az ISSAI 40 sztenderd érvényesülésének nyomon követése a szervezetben. A Minőségirányítási és monitoring osztály (MIMO), mint a minőségirányított működéssel összefüggő feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység 2016 decemberében a rendszert értékelte, melynek keretében az Útmutató továbbfejlesztéséhez is érkeztek a szervezeti egységektől módosító javaslatok.

 

A MIMO a jelzett módosító észrevételek közül az elfogadott javaslatokat az Útmutatón átvezette, a felülvizsgálat során figyelembe vette az időközben bekövetkező belső szabályozó változásokat is.

 

 

Az Útmutató célja annak elősegítése, hogy a minőségirányítás folyamata minden érintett számára jól átlátható legyen, másrészt erősítse az ÁSZ egyes szervezeti egységeinek minőségbiztosítással kapcsolatos felelősségét, az ISSAI 40 szervezeten belüli érvényesítése érdekében. Az Útmutató segíteni szándékozik abban, hogy az általánosabb megfogalmazású alapelvek gyakorlati érvényesülése – lehetőség szerint – közelítsen a minőségirányítási standardokban megfogalmazott részletesebb útmutatásokhoz az alapelvek alkalmazására nézve. Az Útmutató az ÁSZ valamennyi tevékenységére kiterjed, összhangban az ISSAI 40 előírásaival.

 

Tóth Marianna osztályvezető
Mészáros Anna számvevő főtanácsos
Minőségirányítási és monitoring osztály