Átvették megbízólevelüket az ÁSZ-t nemzetközi munkacsoportokban képviselõ kollégák

2012-02-22 16:35:13
Nemzetközi téren az Állami Számvevõszék jelenleg mintegy 20 nemzetközi bizottságban és munkacsoportban képviselteti magát. A képviseleti feladatokat a munkatársak elnöki megbízólevelek alapján látják el, amelyek ünnepélyes átadására 2012. február 21-én került sor.
A szakmai feladatellátást támogató nemzetközi szerepvállalás fontos eleme a különbözõ nemzetközi fórumokon való részvétel, amely elõsegíti a külföldi számvevõszékekkel történõ tapasztalatcserét, a külföldi jó gyakorlatok megismerését. Az ÁSZ összesen mintegy 20 bizottságban, munkacsoportban képviselteti magát - esetenként vezetõ, koordinátori szerepkörben - az INTOSAI-on, EUROSAI-on, EU-n belül, valamint a NATO Nemzetközi Számvevõ Testülete és a V4+2 országok fórumain. A képviseleti feladatokat az Állami Számvevõszék nemzetközi képviseletéhez kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló elnöki intézkedés szerint az érintett kollégák elnöki megbízólevelek alapján végzik. Az érintett kollégáknak Domokos László 2012. február 21-én, ünnepélyes keretek között adta át a képviseleti feladatok ellátására jogosító megbízóleveleket.
Elnök úr beszédében kiemelte, hogy az INTOSAI és EUROSAI legutóbbi kongresszusai a nemzetközi szerepvállalás súlyponti kérdéseinek alakulására is hatással voltak. Domokos László elmondta, nemzetközi viszonylatban az ÁSZ jelenleg három témakörre koncentrál: a korrupció ellenes harcra, az ISSAI standardok adaptálására és a kommunikációra. A kiemelt témák mellett továbbra is aktív szerepet játszunk az EU Kapcsolattartó Bizottság keretei között mûködõ ÁFA Munkacsoportban, az INTOSAI Nemzeti Teljesítménymutatók Munkacsoportban, valamint az EUROSAI Kapacitásfejlesztés Munkacsoport (Goal Team 1) keretein belül koordináljuk a Függetlenség témájával foglalkozó alcsoportot. Az ÁSZ tölti be továbbá a házigazdai szerepkört a V4+2 országcsoport számvevõszéki elnökeinek idén esedékes találkozóján is.
A munkacsoporti képviselõk feladatellátásuk során szorosan együttmûködnek a Minõségirányítási és Elvi Módszertani Osztály kijelölt, az adott témáért felelõs nemzetközi referenseivel, akik az általános koordináción túl a felkészülésben is segítik a kiutazókat. A nemzetközi rendezvényeken megismert jó gyakorlatok és szakmai prezentációk az ÁSZ könyvtára helyén kialakítani tervezett Oktatási és Információszolgáltató Központba kerülnek majd, ahol a késõbbiekben elõtanulmányok elkészítéséhez szolgálhatnak hasznos alapanyagul.

Török Orsolya
Borcsiczky Zsuzsa
Minõségirányítási és Elvi Módszertani Osztály