Adatvédelmi nyilatkozat

2013-01-01 08:00:00
A személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről, összhangban az 2011. évi CXII. törvényben foglaltakkal:

 

Adatkezelő: MCOnet International Kft
Székhelye: 1052 Budapest, Pesti Barnabás u. 4.
Elérhetősége: (30) 299-6627, (1) 266-6564

 

Adatfeldolgozó: MCOnet International Kft
Székhelye: 1052 Budapest, Pesti Barnabás u. 4.
Elérhetősége: (30) 299-6627, (1) 266-6564

 

Az Állami Számvevőszék kiemelten fontosnak tartja a közérdekű adatok minél szélesebb körű nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét, valamint a személyes adatok védelmét, azok bizalmas kezelését.

 

A személyes adatokat, illetőleg a közérdekű és a közérdekből nyilvánosságra hozott adatokat a vonatkozó jogi szabályozás, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) előírásainak megfelelően kezeljük.

 

Az adatkezelés során figyelembe vesszük az EU adatvédelemmel foglakozó társszerveinek és vezető tisztségviselőjének (biztosának), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait és az Állami Számvevőszék e tárgyú belső szabályzatainak rendelkezéseit.

 

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása általában nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez (pl: közérdekű adatigénylés) azonban bizonyos személyes adatok (név, elérhetőség, tartózkodási cím, e-mail cím) megadására szükség lehet. Az Állami Számvevőszék az így tudomására jutott (személyes) adatokat harmadik fél számára nem adja ki (kivéve, ha törvény kötelez bennünket a személyes adatok kiadására).

 

Az Állami Számvevőszéknél a személyes adatok kezelésének és védelmének törvényi követelményei az alábbiakban valósulnak meg:

 

Személyes adatot csak egyéni vagy törvényi felhatalmazás alapján – mind tárgyát, mértékét, mind idejét tekintve – célhoz kötötten kezelünk. Az adatkezelésünk minden szakaszában érvényesülnek azon törvényi követelmények, melyek az adatok minőségére vonatkozóan a tisztesség, törvényesség, teljesség, időszerűség, korlátozott idejű beazonosíthatóság követelményét teljesítik. Az érintettre vonatkozó személyes adatot tartalmazó elektronikus nyilvántartást, programrendszert más természetű, illetőleg külső nyilvántartással, programrendszerrel nem kapcsolunk össze.

 

A honlap működtetésekor az alábbi legfontosabb alapelveket tartjuk szem előtt:

 

A közérdekű adatokon és a közérdekből nyilvános adatokon kívül az adatkezelés során nyilvántartott személyes adatokról tájékoztatást nem adunk ki az érintett hozzájárulása, illetőleg törvényi felhatalmazás nélkül. Az Állami Számvevőszékkel nem szándékosan közölt személyes adatokat a honlap szerkesztősége nem őrzi meg, és nem adja tovább.

 

Az Állami Számvevőszék részére tudatosan átadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amire rendelkezésre bocsátották, attól eltérő felhasználásra nem adjuk tovább azokat.


Regisztrációs vagy személyes felhasználói adatokat csak statisztikailag feldolgozott formában, egyedi (személyes) azonosítóhoz nem kapcsolhatóan hozunk nyilvánosságra.

 

A honlap szerkesztője az általa őrzött személyes adatokat minden törvényes módszerrel és fejlett informatikai háttérrel védi az illetéktelen behatolástól és felhasználástól.

 

Az Állami Számvevőszék honlapja más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmaz. A honlap szerkesztősége, üzemeltetője és az Állami Számvevőszék azonban semmilyen felelősséget nem vállal más honlapok tartalmáért.